EN

reject {sostantivo}

volume_up
reject (anche: deprived, out, tired)
reject
reject (anche: derelict, discard)
reject
reject (anche: waster)

Esempi di utilizzo "reject" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThat is an important signal and I consequently reject Amendments Nos 9 and 17.
Det är en viktig signal och följaktligen förkastar jag ändringsförslag 9 och 17.
EnglishIf Parliament decides to reject it, then the Commission will respect your wishes.
Ingenting som inte är patentbart nu kommer att bli patentbart med detta direktiv.
EnglishMr President, I should like to see the European Parliament reject this report.
Herr ordförande! Jag skulle vilja att Europaparlamentet avvisar detta betänkande.
EnglishWe should reject enlargement and begin a different kind of cooperation with Turkey.
Vi bör säga nej till utvidgning och inleda samarbete av annat slag med Turkiet.
EnglishWhy do some Members reject legitimate criticisms of the Afghan judicial system?
Varför avvisar vissa ledamöter legitim kritik av det afghanska rättssystemet?
EnglishI do not reject that negotiation as being one that was invalid or inappropriate.
Jag avvisar inte dessa förhandlingar såsom varande ogiltiga eller olämpliga.
EnglishOn behalf of the Greens, I reject this attempt at defamation most emphatically.
Jag protesterar å den gröna gruppens vägnar bestämt mot detta smutskastningsförsök!
EnglishWhenever the people of Europe get the chance of a referendum, they reject it.
När EU-medborgarna får chansen att delta i en folkomröstning förkastar de den.
EnglishMy group will vote for the motion for a resolution and reject all the amendments.
Min grupp kommer att rösta ja till resolutionsförslaget och nej till alla ändringar.
EnglishI reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
Jag förkastar anspråket på att Greenpeace ska vara måttstocken för EU:s klimatpolitik.
EnglishFurthermore we are opposed to a 'high-tech' army for the EU, just as we reject NATO.
Vi är dessutom motståndare till en "spetsarmé" för EU, precis som vi är emot Nato.
EnglishToday's narrow vote by Parliament not to reject the claim is very disappointing.
Därför är det en stor besvikelse att parlamentet inte avvisade påståendet.
EnglishFurthermore, the rail workers reject the ultra-liberal orientation of the Commission.
För övrigt förkastar de järnvägsanställda kommissionens ultraliberala riktlinjer.
EnglishI support the Tamils' cause, but I reject the LTTE's methods equally decisively.
Jag stöder tamilernas sak men jag förkastar lika bestämt de tamilska tigrarnas metoder.
EnglishI am emphatically against it and I ask my colleagues to reject this motion.
Jag är absolut däremot, och jag ber mina kolleger att inte godkänna detta förslag.
EnglishWe firmly reject reproductive cloning, not only of human beings but also of animals.
Reproduktiv kloning, inte bara av människor utan också av djur, avvisar vi bestämt.
EnglishWe resolutely reject the death penalty, in whatever form and on whatever grounds.
Vi förkastar med bestämdhet dödsstraffet i varje form och på vilka grunder det vara må.
EnglishIn that respect, it is a natural reaction for Parliament to reject these proposals.
Det är därför som parlamentet reagerar som det gör och förkastar förslagen.
EnglishIt follows that we reject the result of the second round of the presidential elections.
Följden blir att vi avvisar resultatet av den andra valomgången i presidentvalet.
EnglishThere are those who reject any form of taxation, including tax on e-commerce.
Här finns de som motsätter sig all beskattning, även av elektronisk handel.