EN rake
volume_up
{sostantivo}

rake (anche: grader, lecture)
volume_up
skrapa {gen. com.}
rake
volume_up
kratta {gen. com.}
rake (anche: bank, banking, dip, downgrade)
volume_up
lutning {gen. com.}
rake
volume_up
räfsa {gen. com.}
They are a source of profit for banks and insurance companies, which rake the money in that people save from reductions in premiums and taxes.
De utgör en vinstkälla för banker och försäkringsbolag, som rafsar åt sig de pengar som människor sparar i och med sänkta premier och skatter.
rake
volume_up
rumlare {gen. com.}
rake
volume_up
rucklare {gen. com.}

Esempi di utilizzo "rake" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMost journals today are owned by big publishing houses who rake in tidy profits.
De flesta tidskrifter ägs idag av stora förlag som kammar hem goda vinster.
EnglishWhat matters most is not to rake over these old controversies.
Det viktigaste är inte att gå igenom dessa gamla kontroverser.
EnglishMost importantly, however, we must all join forces in fighting the people who rake in huge profits from trafficking in human beings.
Men framför allt måste vi tillsammans bekämpa dem som gör stora vinster på människohandel.
EnglishNot content with having precipitated the crisis, these parasites now want to exploit it to rake in further billions.
Parasiterna nöjer sig inte med att ha störtat oss ned i krisen, nu vill de exploatera den för att kapa åt sig ännu fler miljarder.
EnglishThey are a source of profit for banks and insurance companies, which rake the money in that people save from reductions in premiums and taxes.
De utgör en vinstkälla för banker och försäkringsbolag, som rafsar åt sig de pengar som människor sparar i och med sänkta premier och skatter.
EnglishI do not mention these facts merely to rake up the past again and again, but to emphasize that there are both good and bad advisers in Europe.
Det är inte för att dra upp det förflutna som jag påminner om dessa fakta, utan för att understryka att det finns dåliga och bra rådgivare på europeisk nivå.
EnglishFrom tomorrow, General Motors will be trying to rake in EUR 2.7 billion worth of public aid across Europe, without contributing a single cent of their own.
Från och med i morgon kommer General Motors att försöka håva in 2,7 miljarder euro i offentligt stöd i hela Europa, utan att bidra med en enda cent ur egen kassa.
EnglishToday, I do not wish to rake over the draining negotiations of recent weeks and months, as we all know only too well that even the starting point was difficult.
I dag vill jag inte gå igenom de senaste veckornas och månadernas krävande förhandlingar, eftersom vi alla alltför väl vet att till och med utgångsläget var svårt.
EnglishThere they rake in EU resources and pass them on to the Länder via the instrument of Community assistance, following the economic policy model of the 1950s.
Där stoppar man på sig gemenskapsmedel och ger dem vidare till delstaterna via stödinstrumentet Gemeinschaftsaufgabe enligt förebilder från femtiotalets ekonomiska politik.
EnglishThe hidden economy is becoming more and more important in the Member States, allowing companies which evade tax and national insurance payments to rake in huge profits.
Den svarta arbetsmarknaden spelar en allt viktigare roll i medlemsstaterna och den skapar enorma vinster för företagen, som undgår beskattning och skyldigheten att betala sociala avgifter.
EnglishBy contrast, there are numerous interests that wish to establish landfill sites in certain regions and set up incineration units etc. from which they can obtain kickbacks, rake-offs and profits.
Å andra sidan finns det inte intressegrupper som inte skulle vilja anlägga avfallstippar, avfallsbränningsanläggningar eller liknande i region A eller B, för att driva dem i vinstsyfte.