"prohibited" traduzione svedese

EN

"prohibited" in svedese

EN prohibited
volume_up
{aggettivo}

prohibited (anche: forbidden, no, punishable, forbid)
Discrimination is prohibited under European and international law.
Diskriminering är förbjuden enligt gemenskapslagstiftningen och internationell rätt.
But this valuable information is prohibited on labels by European regulations.
Men märkning med denna värdefulla information är förbjuden enligt EU-reglerna.
All access to the international press or media is prohibited.
All kontakt med internationell press eller internationella medier är förbjuden.

Sinonimi (inglese) per "prohibited":

prohibited

Esempi di utilizzo "prohibited" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishNor should you be frightened of discussing fiscal policy - it is not prohibited.
Var inte heller rädd för att diskutera skattepolitik - det är inte förbjudet.
EnglishThe feeding of meat-and-bone meal to herbivores must be generally prohibited.
Det måste principiellt förbjudas att använda djurmjöl som foder för växtätare.
EnglishThere are also examples of other EU countries where divorce is completely prohibited.
Det finns även exempel på andra länder inom EU där skilsmässor är helt förbjudna.
EnglishWe have just heard it stated that collective expulsions are prohibited in all cases.
Vi har redan hört att kollektiva utvisningar skall vara förbjudna i samtliga fall.
EnglishMany products today contain chemicals that are already prohibited within the EU.
Många produkter innehåller idag kemikalier som redan är förbjudna inom EU.
EnglishEven in this case, attacks on civilians are, in our opinion, to be prohibited.
Vi anser att det även i detta fall bör vara förbjudet att attackera civila.
EnglishIn that case the use of such colorants was prohibited in a large number of products.
I det fallet förbjöds användningen av sådana färgämnen i ett stort antal produkter.
EnglishThey are not to be prohibited if a Member State wants to keep that option open.
Dessa blir inte förbjudna om en medlemsstat vill ha kvar den möjligheten.
English· fourthly, illegal building on burnt land should be strictly prohibited;
· För det fjärde bör olagligt byggande på brandhärjad mark vara strängt förbjudet.
EnglishFurthermore, Sir Leon says that investments are not going to be prohibited, but inhibited.
Men dessutom säger Brittan: investeringar ska inte förbjudas, de ska avskräckas.
EnglishEach individual brand should list all additives, not just the prohibited ingredients.
På varje enskilt märke bör anges alla tillsatser, inte bara de förbjudna.
EnglishHowever, although tobacco was prohibited, alcohol failed to get sufficient votes.
Men fastän tobak förbjöds fick alkohol inte tillräckligt med röster.
EnglishPlease note that clicking your own ads for any reason is prohibited.
Observera att det är förbjudet att klicka på sina egna annonser, oavsett orsak.
EnglishIn addition, all discrimination on the grounds of nationality is prohibited by the Treaties.
Diskriminering på grund av nationalitet är dessutom förbjudet enligt fördragen.
EnglishOn the other hand, research using foetal and embryonic tissues is not prohibited as such.
Däremot utesluts inte forskning som använder vävnad från embryon och foster.
EnglishFor this reason, the factories using prohibited substances must be closed immediately.
Därför bör de fabriker som använder förbjudna substanser genast stängas.
EnglishIllegal employment must be penalised and prohibited in all Member States.
Olaglig anställning måste bestraffas och förbjudas i alla medlemsstater.
EnglishMay I remind you that demonstrations in the public gallery are prohibited.
Jag vill påminna om att demonstrationer på åhörarläktaren är förbjudna.
EnglishSome claims that may have adverse effects will need to remain prohibited.
Vissa påståenden som kan få motsatta effekter måste vara förbjudna även i fortsättningen.
EnglishSecondly, when it comes to amendments, these are now prohibited for own-initiative reports.
När det gäller ändringsförslag är de nu förbjudna för initiativbetänkanden.