"perfidious" traduzione svedese

EN

"perfidious" in svedese

SV

EN perfidious
volume_up
{aggettivo}

perfidious
volume_up
gemena {agg.}
The recent killing of two innocent young children in Liège turns one ’ s stomach when one considers those perfidious acts.
Morden på två oskyldiga barn i Liège helt nyligen får det att vända sig i magen när man tänker på dessa gemena handlingar.
The recent killing of two innocent young children in Liège turns one’s stomach when one considers those perfidious acts.
Morden på två oskyldiga barn i Liège helt nyligen får det att vända sig i magen när man tänker på dessa gemena handlingar.
Everyone, throughout the world, must collaborate in investigating and combating this perfidious piracy, which has no country of origin.
Alla i hela världen måste samarbeta för att utreda och bekämpa denna gemena piratverksamhet, som inte har något ursprungsland.

Sinonimi (inglese) per "perfidious":

perfidious

Esempi di utilizzo "perfidious" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt offers the promise to our continental colleagues of a less perfidious albion.
Det ger våra kontinentala kolleger hopp om ett mindre trolöst Albion.
EnglishThis perfidious slave labour should not be tolerated.
Detta fruktansvärda slavarbete får inte tolereras.
EnglishSouth Africa's role is especially perfidious here.
EnglishOf course, the perfidious policy of the EU Commission of liberalisation and privatisation will threaten safety further.
På så vis försämras säkerheten, som givetvis hotas ytterligare av kommissionens försåtliga avreglerings- och privatiseringspolitik.
EnglishThis was a perfidious strategy.
EnglishEveryone, throughout the world, must collaborate in investigating and combating this perfidious piracy, which has no country of origin.
Som en gam letar detta totalangrepp på människokroppen upp regioner med mänsklig fattigdom och platser där statens makt är svag.
EnglishIt is a perfidious strategy to brand people who are calling for genuine democracy in the country as extremists so as to take away their credibility.
Det är en lömsk strategi att brännmärka människor som kräver verklig demokrati i extremisternas land för att beröva dem deras trovärdighet.
EnglishThe use of cluster bombs was particularly perfidious. These cluster munitions wreak havoc on civilians that continues long after their launch.
Användningen av klusterbomber är särskilt försåtlig, eftersom klusterammunition får förödande följder för civilbefolkningen långt efter det att den använts.
English. - With an overwhelming majority, the European Parliament has sent a strong signal against this perfidious threat to humans in war and crisis areas.
skriftlig. - (EN) Med en överväldigande majoritet har Europaparlamentet skickat en tydlig signal att vi är emot detta lömska hot mot människor i krigs- och katastofområden.
EnglishI should also like to mention two perfidious features, the first one being that a country that is not a member of the eurozone, namely Great Britain, should intervene in eurozone matters.
Sedan kommer vi till två perfiditeter: den ena är att ett land som inte är medlem av euroområdet, nämligen Storbritannien, intervenerar i frågor som gäller vårt euroområde.