"outrageous" traduzione svedese

EN

"outrageous" in svedese

EN

outrageous {aggettivo}

volume_up
Absolutely no evidence is produced for this outrageous statement.
Inga som helst belägg framförs till stöd för detta upprörande påstående.
It was outrageous that we did not allow the Court to have a press conference.
Det var upprörande att vi inte lät revisionsrätten hålla en presskonferens.
It is therefore outrageous that European taxpayers ' money is to be spent on this project.
Därför är det upprörande att skattebetalarnas pengar skall användas till detta projekt.
outrageous (anche: insulting, offensive)
Together, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Tillsammans kan vi sätta stopp för den kränkande skandal som långvarig fattigdom innebär.
It is essential that the European Union makes clear at the highest level - that of the assembled Prime Ministers - its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate.
Det är nödvändigt att Europeiska unionen på högsta nivå, de församlade statscheferna, tydligt uttrycker sitt avståndstagande från denna kränkande uppvisning i osämja och hat.
Det är en skandalös anklagelse.
In the face of the dismantling of the Serbian State, the reaction of the European Union and certain Member States is outrageous.
EU:s och vissa medlemsstaters reaktioner på raserandet av den serbiska staten är skandalös.
And his view that this is primarily a legal and economic question rather than one of public health is quite outrageous and irresponsible.
Och er åsikt att det här primärt handlar om en rättslig och ekonomisk fråga och inte om en allmän hälsofråga, är närmast skandalös och ansvarslös.
Det är skamligt och vanärande, det som vi gör!
This is totally outrageous, particularly since it has been confirmed that this is in accordance with a normal code of conduct.
Jag anser detta vara i högsta grad skamligt, i synnerhet då det bekräftas att detta är en normal förhållningsorder.

Sinonimi (inglese) per "outrageous":

outrageous

Esempi di utilizzo "outrageous" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt goes without saying that child pornography and racist material are outrageous.
Det säger sig själv att barnpornografi och racistiska uttalanden är klandervärda.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Bruno Gollnisch har offentligt gett sitt stöd åt ett skandalöst pressmeddelande.
EnglishThese days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
. (NL) Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.
EnglishIt is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places.
Det är skandalöst att det görs försök att tysta ned saker här, av alla platser.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Ur denna synvinkel är den färdplan han lägger fram i dag en ren skandal.
EnglishThese problems are outrageous in the context of global wealth in the 21st century.
Dessa problem är skandalösa mot bakgrund av 2000-talets globala välfärd.
English(DE) Mr President, Mr Martin has just addressed me in a most outrageous way.
(DE) Herr talman! Hans-Peter Martin har just tilltalat mig på ett högst oförskämt sätt.
EnglishThis comparison with the Nationalist Socialist death camps is absolutely outrageous.
En sådan jämförelse med nationalsocialisternas dödsläger är helt pervers!
EnglishThese days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.
EnglishI therefore believe that this Parliament needed to respond to this outrageous situation.
Jag anser därför att parlamentet var tvunget att reagera på denna skandalösa situation.
EnglishThe statement of Prime Minister de Villepin is outrageous and unacceptable.
Premiärminister de Villepins uttalande är skandalöst och oacceptabelt.
EnglishIt is outrageous that European legislation is being corrupted in this way.
Det är oerhört illa att europeisk lagstiftning förvrängs på detta sätt.
EnglishIt would be outrageous to do that in secret and without accountability.
Det vore skandalöst att göra det i hemlighet och utan ansvarsskyldighet.
EnglishI find the expression ‘the same job, the same pay’ completely outrageous.
Jag anser att uttrycket ”samma arbete, samma lön” är helt skandalöst.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Bruno Gollnisch stödde offentligt ett skandalöst pressmeddelande.
EnglishThis intention is so outrageous that it has met with the Council's resistance.
Denna avsikt är så oförskämd att den har mött motstånd i rådet.
EnglishIt is clearly outrageous that the state should condemn the victims, rather than their aggressors.
Det är klart skandalöst att staten skulle döma offren, snarare än deras angripare.
EnglishI have to tell the House that I find that absolutely outrageous.
Jag måste säga till parlamentet att jag anser detta vara absolut skandalöst.
EnglishWhat I find outrageous is for the Commission to propose privatisation through the back door.
Vad jag finner skandalöst är att kommissionen föreslår en privatisering genom bakdörren.
EnglishI do not therefore feel that Mr Happart's proposal is so outrageous or so blasphemous.
Jag tycker alltså inte att José Happarts förslag är varken särskilt förolämpande eller hädande.