EN

outlet {sostantivo}

volume_up
1. generale
outlet
volume_up
marknad {gen. com.} (försäljning)
The large tourist industry of the Canary Islands is an important outlet for these products.
Kanarieöarnas stora turistindustri är en viktig marknad för dessa produkter.
I see here a very interesting new outlet for our agricultural sector and an interesting source of income, not only for farmers but for the whole rural economy.
Jag ser här en mycket intressant marknad för vår jordbrukssektor och en intressant inkomstkälla, inte bara för jordbrukare utan för landsbygdens ekonomi som en helhet.
For most outlets except alcoholic beverages, both agricultural and synthetic alcohol can be used and therefore compete on the same market.
Såväl etanol som framställts av jordbruksprodukter som syntetisk etanol kan användas för de flesta avsättningar, utom för spritdrycker, och de kan därför konkurrera på samma marknad.
outlet (anche: effluent)
Europe must provide an outlet for the expectations that the European people have placed on us.
EU måste skapa ett utlopp för de förväntningar som de europeiska folken har ålagt oss.
That was -- the creativity had to find its outlet somehow.
Det var så, kreativiteten måste hitta sitt utlopp på något sätt.
People are not only afraid; they find an outlet in 'loving Big Brother', as described by George Orwell.
Folk är inte bara rädda, de finner dessutom ett utlopp för det i att ”älska storebror”, vilket George Orwell beskrev.
If no other outlet is provided, users will dump it in drains and ponds.
Om inget annat avsättningsområde ges, kommer användarna att släppa ut denna olja i avlopp och dammar.
outlet
volume_up
avsättning {gen. com.} (försäljning)
It would seem fitting that the new aid programme for the poorest would also serve as an outlet for European Community produce.
Det verkar lämpligt att det nya biståndsprogrammet för de fattigaste också kan ge avsättning för Europeiska gemenskapens produkter.
For most outlets except alcoholic beverages, both agricultural and synthetic alcohol can be used and therefore compete on the same market.
Såväl etanol som framställts av jordbruksprodukter som syntetisk etanol kan användas för de flesta avsättningar, utom för spritdrycker, och de kan därför konkurrera på samma marknad.
outlet
If no other outlet is provided, users will dump it in drains and ponds.
Om inget annat avsättningsområde ges, kommer användarna att släppa ut denna olja i avlopp och dammar.
I share your analysis that future energy production could become a outlet for Community beet.
Jag delar er analys att den framtida energiproduktionen skulle kunna bli ett avsättningsområde för gemenskapens betor.
Therefore there are limited indigenous outlets to use recycling packaging in the manufacture of new packaging.
Det finns sålunda ett begränsat inhemskt avsättningsområde för en användning av materialutnyttjade förpackningar inom tillverkningen av nya förpackningar.
outlet (anche: drainer)
2. Inglese americano
outlet (anche: business, establishment, shop, store)
Storheden is the largest commercial area in the northern half of Sweden with stores such as Biltema, Elgiganten Megastore, Media Markt, Stadium Outlet, Jula, Coop Forum and ICA Maxi.
Storheden är norrlands största handelscentrum med butiker som Biltema, Elgiganten Megastore, Media Markt, Stadium Outlet, Jula, Coop Forum och ICA Maxi.
outlet (anche: socket, outtake)
Den kommer inte fungera på det europeiska uttagen.
outlet (anche: local branch)
outlet

Esempi di utilizzo "outlet" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet.
Den svarar för en stor del av vår tillverkningsindustris exportavsättning.
EnglishSport must remain an outlet for all people, regardless of class or background.
Sporten måste få vara en ventil för alla, oavsett klass eller bakgrund.
EnglishIn this regard, some Romanian products already have a market outlet in Latin America.
Vissa rumänska produkter säljs redan på den latinamerikanska marknaden.
EnglishWe all know that grape juice is an important outlet for European viticulture.
Vi vet alla att druvsaften är en viktig avsättningsmöjlighet för den europeiska vinproduktionen.
EnglishIf no other outlet is provided, users will dump it in drains and ponds.
Dessa kommer att bli till avloppsbrunnar med skadligt material.
EnglishRussia is an important market outlet for Moldova's winemakers.
Ryssland är en viktig avsättningsmarknad för Moldaviens vintillverkare.
EnglishThis would be a useful outlet for European solidarity.
Den europeiska solidariteten bör här kunna komma till uttryck på ett bra sätt.
EnglishIt provides an outlet for the over-accumulation of capital through the commercialisation of environmental protection.
Det öppnar upp för överkapitalisering genom en kommersialisering av miljöskyddet.
EnglishI share your analysis that future energy production could become a outlet for Community beet.
Jag är också medveten om att Neil Parish för närvarande arbetar med en parlamentsresolution i exakt samma ämne.
Englishand support for developing different products to provide sugar production with an alternative outlet.
Varför lägger vi ned sockerproduktionen när vi förtvivlat behöver finna alternativ till fossila bränslen?
EnglishEvery news outlet in the world is looking for coverage on this.
Varenda station i världen vill täcka upp det här.
Englishand support for developing different products to provide sugar production with an alternative outlet.
stöd för utveckling av andra produkter för att sockerproduktionen ska få alternativa avsättningsmöjligheter.
EnglishParking We lease parking spaces with a power outlet.
Vi hyr ut parkeringsplatser, som kan fås med eluttag.
EnglishThird, we want to eliminate the availability of intervention as an artificial outlet for surplus production.
För det tredje: Vi vill avskaffa intervention som en konstgjord avsättningsmöjlighet för överskottsproduktionen.
EnglishI am wary of the opinion that the European Parliament should be some kind of press outlet for the Central Bank.
Jag varnar för tron att Europaparlamentet skulle vara en likadan centralbankens publiceringskanal som pressen.
EnglishIt is our main outlet for all we produce.
Det är vår huvudsakliga exportväg för allt vi producerar.
EnglishThat plug won't fit in a European outlet.
Den kommer inte fungera på det europeiska uttagen.
EnglishOne significant outlet for the solution of the problem would be for the topic to be prioritised in political action plans.
Ett betydande genombrott för att lösa problemet skulle vara om frågan prioriterades i politiska handlingsplaner.
EnglishSurplus beet is of limited value to growers and an ethanol plant would provide an alternative outlet for a significant quantity of such beet.
Jag vet att ni godtar detta, fru kommissionsledamot, och det har ni sagt i ett tidigare svar.
EnglishConversely, we also need to supply energy from land, so ships in port must be connected up to a power outlet.
Omvänt behöver vi också leverera energi från land vilket innebär att fartygen i hamnarna måste anslutas till ett energiutlopp.