"outlandish" traduzione svedese

EN

"outlandish" in svedese

EN

outlandish {aggettivo}

volume_up
outlandish (anche: alien, exotic, foreign, strange)

Esempi di utilizzo "outlandish" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis is yet again, an outlandish attack on the CAP which has served us well.
Det är återigen ett besynnerligt angrepp mot den gemensamma jordbrukspolitiken, som har fungerat bra.
EnglishShe tried and condemned the Commission for not sharing the outlandish views she has of financial management and control.
Hon anklagade och fällde kommissionen för att inte dela hennes besynnerliga åsikter om ekonomisk förvaltning och kontroll.
EnglishThese monopolies often receive outlandish amounts of public funding, regardless of the interests and needs of each country and its people.
Dessa monopol får ofta enorma offentliga finansieringsbelopp, oavsett intresset och behoven hos varje land och folk.
EnglishWe are seeing a procession of outlandish proposals, by which I mean proposals that are not part of any plan or form part of the Commission scoreboard.
Det kommer besynnerliga förslag, det vill säga, sådana som varken ingår i någon plan eller i kommissionens resultattavla.
EnglishWe have received a plethora of outlandish proposals, by which I mean proposals that do not form part of any plan and did not feature in the Commission's'scoreboard '.
Det haglar vilda förslag, det vill säga sådana som inte ingår i någon plan eller i kommissionens resultattavla.
EnglishThis will improve my street credibility in certain parts of the House, but anybody who was in the Chamber this morning may find that a slightly outlandish description of your humble servant.
Är rättigheten till utbildning, rörlighet och tillgänglighet och rätten att helt enkelt bilda familj blotta detaljer?
EnglishThe outlandish nature of these words has, of course, a somewhat laughable element: it suggests that this House is, at the very least, made up of hardcore reactionaries.
Det finns naturligtvis ett lite skrattretande inslag i det här besynnerliga uttalandet: det antyder att parlamentet skulle bestå av hårdnackade reaktionärer, om inte mer.
EnglishIn committee, I had tabled a raft of amendments intended to do away with the worst of the incongruities, particularly those that demonstrated an outlandish mish-mash of strategy and programmes.
Jag har föreslagit en rad ändringsförslag i utskottet för att få bort de mest olämpliga formuleringarna, i synnerhet där man kolossalt blandar samman strategi och program.