"outermost" traduzione svedese

EN

"outermost" in svedese

SV
EN

outermost {aggettivo}

volume_up
outermost (anche: extreme, outmost)
The EU Member States deal with their outermost regions in very different ways.
EU: s medlemsstater behandlar sina yttersta randområden mycket olika.
Alla dessa områden utgör gemenskapens yttersta randområden.
My second question is: what will happen to the outermost regions?
Vad kommer att hända med gemenskapens yttersta randområden?

Sinonimi (inglese) per "outermost":

outermost
English

Esempi di utilizzo "outermost" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe restrictions and constraints that affect the outermost regions are permanent.
Begränsningarna och hindren som påverkar de yttersta randområdena är permanenta.
EnglishThe other objects between the outermost objects can be moved using this function.
De andra objekten mellan de yttre objekten kan flyttas med den här funktionen.
English   Mr President, that the outermost regions need our support is self-evident.
   – Herr talman! Att de yttersta randområdena behöver vårt stöd är självklart.
EnglishI believe that the proposed changes are positive for the outermost areas concerned.
De ändringar som föreslås verkar vara positiva för de yttersta områden som berörs.
EnglishHence the importance to the outermost regions of these two Commission documents.
Härav de två kommissionsdokumentens betydelse för de yttersta randområdena.
EnglishThe outermost regions share the same fate as the ACP countries in this respect.
De yttersta randområdena delar samma öde som AVS-länderna i detta avseende.
EnglishThis partnership is a valued component in the policy for the outermost regions.
Detta partnerskap är en värdefull beståndsdel i synsättet på de yttersta randområdena.
EnglishAn urgent deal on the budget is particularly important for the outermost regions.
En brådskande överenskommelse om budgeten är särskilt viktig för de yttre randområdena.
EnglishMadeira is an outermost region and, hence, has to bear the resulting constraints.
Madeira ingår i de yttersta randområdena och måste därmed dras med en del begränsningar.
EnglishThe sugar companies in the outermost regions will not fall under these arrangements.
Sockerbolagen i de yttersta randområdena kommer inte att sortera under dessa ordningar.
EnglishCommunity policies have presented many challenges to the outermost regions.
Gemenskapens politikområden har utgjort många utmaningar för de yttersta randområdena.
EnglishThese could do enormous damage to the outermost regions, and indeed every region.
De kan skada de yttersta randområdena och alla regioner för den delen.
EnglishA specific European response to the crisis for the outermost regions ...
Ett särskilt europeiskt agerande som svar på krisen för de yttersta randområdena ...
EnglishIt is the outermost regions that put Community shipping in its position as world leader.
Det är tack vare de yttersta randområdena som gemenskapens sjöfart är världsledande.
EnglishI also wish to highlight the Constitution’s approach to the status of the outermost regions.
Jag vill även belysa synen i konstitutionen på de yttersta randområdenas status.
EnglishThe Structural Funds are still contributing to the development of the outermost regions.
Strukturfonderna bidrar fortfarande till de yttre randområdenas utveckling.
EnglishThe request for equal treatment for the outermost regions must be heard.
Begäran om likabehandling för de yttersta randområdena måste uppmärksammas.
EnglishThe EU Member States deal with their outermost regions in very different ways.
EU: s medlemsstater behandlar sina yttersta randområden mycket olika.
EnglishI turn now to the reform of the sugar arrangements and to the outermost regions.
Jag övergår nu till frågan om reformen av ordningarna för socker och de yttersta randområdena.
EnglishManagement of fishing fleets registered in the Community outermost regions (debate)
Förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (debatt)