"ought" traduzione svedese

EN

"ought" in svedese

EN ought
volume_up
[ought|ought] {verbo}

ought
It ought to be strömming and silaaki respectively, and the same applied for the Appendix.
Det bör vara strömming respektive silakka, vilket också bör införas i bilagorna.
Transparency ought not to be perceived as an inconvenience for the administration.
Öppenhet bör inte uppfattas som någon nackdel för administrationen.
It ought to be strömming and silaaki respectively, and the same applied for the Appendix.
Det bör vara strömming respektive silakka , vilket också bör införas i bilagorna.
ought (anche: should, oughta)
This turnaround in the situation ought to make the outgoing Presidency reflect.
Den helomvändning som ägt rum borde få det avgående ordförandeskapet att fundera.
European Union telecommunications directives ought to relate to the European Union.
Europeiska unionens direktiv om telekommunikationer borde gälla Europeiska unionen.
Manufacturers do not actually know what they ought to be labelling or how.
Tillverkarna vet inte riktigt vad de borde märka och hur det borde ske.
ought (anche: could, would, might, should)
Spiritual undertakings ought to be included in the investigation of activities.
Där sades att vid undersökning av aktiviteterna skulle andliga organisationer tas med.
The level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
Värdet skulle behöva ligga minst under hälften, för det kan åstadkommas på analytisk väg.
This question ought to have been asked when the new Commission was appointed.
Denna fråga skulle ha behövt ställas när den nya kommissionen tillsattes.
ought (anche: shall, should, oughta)
The presidency considers that this ought to be able to be arranged in practice.
Ordförandeskapet överväger hur detta skall kunna arrangeras i praktiken.
That the whole of Europe should prosper ought to be the aim of the EU's regional policy.
Att " hela Europa skall leva " bör vara målsättningen för EU: s regionalpolitik.
Otherwise it ought to be called a governmental rather than a non-governmental organisation.
Annars skall det inte kallas icke-statlig organisation, utan statlig organisation.
ought (anche: would, will)
We ought to realise that this is not a sensible strategy.
Vi torde ha klart för oss att det inte är någon förnuftig strategi.
It ought to be generally accepted that non-governmental organisations, NGOs, are an asset.
Att icke-statliga organisationer, så kallade NGO, är en tillgång, torde vara allmänt vedertaget.
Därmed torde vi få litet tid över på torsdag.

Esempi di utilizzo "ought" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWhen talking about a code, it must be said that it ought to be legally binding.
När vi talar om en kod, måste det sägas att den måste vara rättsligt bindande.
EnglishThere was a Viktor Orbán who, for me, was a politician who ought to be respected.
För mig fanns det en Viktor Orbán som var en politiker som förtjänade respekt.
EnglishWe ought to look at, for example, the case of remoter parts of the European Union.
Vi måste till exempel se på läget i de mer avlägsna delarna av Europeiska unionen.
EnglishOnly, we ought not to be blind and, above all, not issue any blank cheques.
Men vi får inte vara blinda och framför allt inte ställa ut någon check in blanko!
EnglishThat is, in other words, a social aim that ought to be clearly put on the table.
Detta är avgjort ett socialt mål, som förtjänar att lyftas fram i ljuset.
EnglishTheir human rights and dignity ought to be respected by all Member States.
Deras mänskliga rättigheter och värdighet måste respekteras av alla medlemsländer.
EnglishI want to conclude by pointing out something I think we ought not to forget.
Jag vill avsluta med att påpeka något som jag inte tycker att vi får glömma.
EnglishIt is far removed from how we believe we can and ought to treat other creatures.
Det har inte längre att göra med hur vi tror att vi kan och får hantera andra skapelser.
EnglishIndividuals have a right to a fair trial, and political prisoners ought to be released.
Människor har rätt till en rättvis rättegång och politiska fångar måste friges.
EnglishThe advantages of free trade in a global economy ought not to need explaining to anyone.
Fördelarna med frihandel i en global ekonomi ska inte behöva förklaras för någon.
EnglishFinally, I do not believe we ought to have a unitary system at any price.
Till sist tror jag inte att vi till vilket pris måste ha ett gemensamt system.
EnglishChoices such as intensive production of biomass for energy ought also to be reconsidered.
Alternativ som intensiv produktion av biomassa för energi måste också ses över.
EnglishI also believe, however, that we ought to set an example at European level.
Men jag anser också att vi på europeisk nivå måste föregå med gott exempel.
EnglishThis is why I think that in future we ought to operate slightly differently.
Det är anledningen till att jag anser att vi i framtiden måste arbeta lite annorlunda.
EnglishAs I see it, the enlargement process ought not to be dragged out unnecessarily.
Som jag ser det får utvidgningsprocessen inte dra ut onödigt på tiden.
EnglishA report once said that I ought to know every single cow in Great Britain by name.
Det påstods en gång i ett betänkande att jag kände varje ko i Storbritannien till namnet.
EnglishOn the contrary, I believe we ought to try to include the issue of forests in the Treaties.
Jag tror, tvärtemot, att vi måste försöka få in frågan om skogarna i fördragen.
EnglishThat is the time when young women ought to be in education or perhaps starting families.
År 2007 har utnämnts till ” Europeiska året för lika möjligheter för alla ”.
EnglishThat is why we ought to try and reduce the number of animals being transported.
Därför är det befogat att försöka minska transporten av levande djur.
EnglishWe ought to learn that lesson and give the green light to Mr Cabrol's report.
Vi måste lära oss denna läxa och ge grönt ljus till Cabrols betänkande.