"to orientate" traduzione svedese

EN

"to orientate" in svedese

EN to orientate
volume_up
[orientated|orientated] {verbo}

Sinonimi (inglese) per "Orient":

Orient
English

Esempi di utilizzo "to orientate" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe automatic sort will orientate according to the control's position in the document.
Den automatiska sorteringen beror på kontrollfältens position i dokumentet.
EnglishIt is urgent that we re-orientate direct aid in order to promote sustainable agriculture.
Det är av avgörande vikt att direktstödet ändrar inriktning för att främja en hållbar utveckling.
EnglishWe must encourage Belarus to maintain its independence as a state and orientate itself towards European cooperation.
Vi bör uppmuntra Vitryssland att bevara sin statliga suveränitet och rikta in sig på det europeiska samarbetet.
EnglishThe European Union must therefore orientate itself towards structural reforms at all levels and in all its institutions.
Europeiska unionen måste därför inrikta sig på strukturella reformer på alla nivåer och i alla sina institutioner.
EnglishThe European Union must therefore orientate itself towards structural reforms at all levels and in all its institutions.
Varje stat borde utarbeta sin egen Lissabonstrategi, sin egen budgetplan och basera sina inkomster och utgifter på dem.
EnglishI hope that together we succeed in establishing the basic principles that must orientate and facilitate future cooperation between the EU and the United States on fighting terrorism.
Jag hoppas att vi tillsammans ska lyckas stadfästa de grundläggande principer som måste styra och underlätta framtida samarbete mellan EU och Förenta staterna i kampen mot terrorismen.