"of your choice" traduzione svedese

EN

"of your choice" in svedese

EN of your choice
volume_up

of your choice

Traduzioni simili a "of your choice" in svedese

of preposizione
your pronome
you pronome
choice sostantivo
choice aggettivo

Esempi di utilizzo "of your choice" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe available options on the following pages vary depending on your choice.
Ditt val styr vilka alternativ som är tillgängliga på de följande sidorna.
EnglishIn the Name box, enter a name of your choice for the counting variable, for example Number.
Mata in ett valfritt namn för räknevariabeln i fältet Namn, t.ex. Nummer.
EnglishWhen you upload a photo, it's saved as a photo in an album of your choice in Picasa Web Albums.
När du lägger upp ett fotografi sparas det i ett album på Picasa webbalbum.
EnglishTherefore, and I must address this comment to you Mr Byrne, I reject your choice of legal basis.
Därför - det måste jag säga er, herr Byrne - fördömer jag den rättsliga grund som valts.
EnglishUse this field to define a title of your choice for the index type currently selected.
Här kan du ge den aktuella förteckningstypen en valfri rubrik.
EnglishEnter the number of rows that are to be repeated and confirm your choice with " Ok ".
Ange antalet rader som ska upprepas och bekräfta med " OK ".
EnglishIn first class you get a DVD player and may view the film of your choice.
I första klass får man en DVD-spelare och man får välja film.
EnglishThe Google Mail interface will appear in the language of your choice after you click Save Changes.
Ditt Google Mail-gränssnitt visas på det språk du har valt när du har klickat på Spara ändringar.
EnglishAnd you can even develop in the language of your choice.
Du kan till och med utveckla program på det språk du själv vill.
EnglishDepending on your choice, you will be respectively directed to:
Beroende på vilket alternativ du väljer hänvisas du till
EnglishIf you mark For the current document only, your choice will only apply to the current document.
Om du markerar rutan Bara för det aktuella dokumentet gäller inställningen bara för det aktuella dokumentet.
EnglishNow every page of your document will automatically display the chapter heading of your choice in the header.
Nu visas den önskade kapitelöverskriften automatiskt i sidhuvudet på varje sida i ditt dokument.
EnglishTo set a service area for your listing, sign in to your account and edit the listing of your choice.
Om du vill ange ett serviceområde för dina uppgifter loggar du in på ditt konto och redigerar önskad uppgift.
EnglishA note appears reminding you of this, and if necessary you can cancel your choice of a new slide layout.
Ett meddelande informerar dig om detta och du kan eventuellt avbryta innan du väljer den nya sidlayouten.
EnglishThat discretion is your choice and I respect it.
Denna diskretion är ert val och jag respekterar er för det.
EnglishUse an unpacking program of your choice to unpack the content of an XML file with your subdirectories.
Använd ett valfritt dekomprimeringsprogram för att " packa upp " innehållet i en XML-fil med dess underordnade kataloger.
EnglishThe result of your choice is shown in the sheet.
EnglishWell, ladies and gentlemen, be prudent in the future, be careful in your choice of partners and do not make things easy for the Islamists.
Var försiktiga i framtiden, var noggranna i ert val av partner och gör det inte lätt för islamisterna.
EnglishI noticed your choice of word there.
EnglishTonight, everything is your choice.