"of the same sort" traduzione svedese

EN

"of the same sort" in svedese

EN of the same sort
volume_up
{aggettivo}

of the same sort
volume_up
av samma slag {agg.} [fig.] [es.]

Traduzioni simili a "of the same sort" in svedese

of preposizione
the articolo
Swedish
same aggettivo
Swedish
same pronome
Swedish
sort sostantivo
to sort verbo

Esempi di utilizzo "of the same sort" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAmendments Nos 10 and 11 cover exactly the same sort of problem but for particulates.
Ändringsförslagen 10 och 11 täcker exakt samma typ av problem men för partiklar i luften.
EnglishOur concern is that the bees of Europe are doing essentially the same sort of service for us.
Det som oroar oss är att bina i Europa i grund och botten gör oss samma tjänst nu.
EnglishIt is the same sort of group of people, who are not football fans, who are responsible for this.
Är det samma grupp människor, som inte är några fotbollsfans, som ligger bakom detta?
EnglishWe must not fall into the same sort of crisis we had in the 1930s.
En varning för protektionism och stängda gränser - låt oss inte hamna i en 1930-talskris.
EnglishIn the first place, technically speaking it is a question of the same sort of procedure.
För det första tekniskt sett, alltså då det gäller genomförandet, är det fråga om likadana processer.
EnglishAnd I think many of you have the same sort of personal experience.
Och jag tror att många av er har liknande personliga upplevelser.
EnglishWith regard to that, I just wonder, Commissioner, whether you and I are listening to the same sort of discussions.
När det gäller detta undrar jag om ni och jag lyssnar på samma slags diskussioner.
EnglishIt is taking the same sort of stand today on Belarus and Lukashenko.
Samma sak händer i dag i Vitryssland med Lukasjenko.
EnglishEuropean authors, on the other hand, do not have the same sort of guarantee as in the United States, for example.
Däremot har europeiska upphovsmän inte någon sådan garanti i Förenta staterna till exempel.
EnglishWe must also mount the same sort of pressure against DG VI.
En sådan påtryckning måste vi också organisera mot GD VI.
EnglishWe are again going to have to go through the same sort of exercise.
Vi måste återigen genomföra samma slags insats.
EnglishWe are talking here about the same sort of provision.
På samma sätt är detta en åtgärd på lång sikt.
EnglishRegrettably, though, the same sort of solidarity and cooperation has not been reciprocated in US foreign policy.
Olyckligtvis har inte Förenta staterna genom sin utrikespolitik svarat med samma slags solidaritet och samarbete.
EnglishIn fact it all sounds a bit like the same sort of thing UKIP has been saying for the last ten years and I am delighted to hear it.
Jag tycker att ni i själva verket verkar vara en EU-vän som har blivit nedslagen av verkligheten.
EnglishIf we fall into that trap, we shall be guilty of the same sort of behaviour for which the Commission is being criticized.
Om vi faller i den fällan, gör vi oss skyldiga till samma förfarande som vi nu kritiserar kommissionen för.
EnglishIt is the same sort of group of people, who are not football fans, who are responsible for this.
De har poängterat behovet av att sätta stopp för civilbefolkningens lidande med hjälp av fredfullt förhandlade lösningar på konflikten.
EnglishWe, too, however, have experienced the same sort of frustration in relations between the European Parliament and the Council.
Men även vi har upplevt samma sorts frustration när det gäller relationerna mellan Europaparlamentet och rådet.
EnglishThe same sort of illegal immigration is taking place on a huge scale via Turkey to the Aegean and the Greek islands.
En liknande illegal invandring i mycket stor skala äger rum genom Turkiet i riktning mot Egeiska havet och de grekiska öarna.
EnglishI believe that the same sort of problems also exist in some of the other small Member States of the European Union which today lack funding.
Jag tror att liknande problem också finns i en del av de andra små EU-medlemsstater som i dag saknar medel.
EnglishIs that not the same sort of thing?