"located" traduzione svedese

EN

"located" in svedese

EN located
volume_up
{aggettivo}

located (anche: set)
Many of these funds are located in tax havens, which may also lead to money-laundering.
Många av dessa fonder är placerade i skatteparadis, vilket dessutom kan leda till penningtvätt.
Chemical as well as nuclear bombs are located near to most European cities and yet no assessment of the risks has been made.
Kemiska bomber, men även atombomber, är placerade i närheten av de största europeiska städerna, utan att riskerna har analyserats.
Community and local authority recycling facilities need to be practically located and accessible for maximum impact.
Samhällets och lokala myndigheters återvinningsanläggningar måste vara praktiskt placerade och tillgängliga för att uppnå högsta möjliga effekt.
located (anche: based, stationed)
If an accident were to happen, EMSA has standby pollution response vessels and equipment permanently located in the Baltic.
Om en olycka skulle inträffa har EMSA insatsberedda saneringsfartyg och utrustning som är permanent stationerad i Östersjön.

Sinonimi (inglese) per "located":

located

Esempi di utilizzo "located" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe width of all the columns located behind the break is changed proportionately.
Alla kolumner efter den kolumn som ändras förskjuts i förhållande till sina bredder.
EnglishIt seems to me desirable for an authority of this type to be centrally located.
Jag tycker det verkar önskvärt att en sådan myndighet är centralt placerad.
EnglishThe main office is located in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E).
Huvudkontoret finns i Kiruna (geografiska koordinater 67.84° N, 20.41° E).
EnglishI can now use my fax machine as it is located in a position appropriate to my height.
Jag kan nu använda mig av min fax, den står nu på en nivå som motsvarar min längd.
EnglishIt costs more to be located there despite the fact that transport aid is received.
Det kostar alltså ännu mer att ligga där, trots att man får transportstöd.
EnglishThe secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
Sekretariatet, som kommer att ligga i Barcelona, ska driva på projekten.
EnglishWhat will be the role of the Euro observatories, and where will they be located?
Vilken roll kommer observationscentren för euro att spela och var kommer de att placeras?
EnglishHowever, having said that, where is the demographic problem in Europe located?
Nu undrar jag emellertid, var finns det demografiska problemet i Europa?
EnglishIt is there that communication routes are located which are important to our economy.
Här finns de kommunikationsleder som är ekonomiskt betydelsefulla för oss.
EnglishThey are 21st-century colonies that are located across the globe in strategic positions.
De är 2000-talskolonier som ligger strategiskt utspridda över hela världen.
EnglishCan the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned?
Kan den identifierare som väljs sättas fast tryggt och säkert ur djurets synpunkt?
EnglishWe have never debated where this museum should be located and what it should look like.
Vi har aldrig diskuterat var detta museum borde vara placerat och hur det borde se ut.
EnglishFurthermore, the planned reservoirs are located in Special Protection Areas.
Dessutom är de planerade dammbyggena belägna i särskilda skyddsområden.
EnglishBirgitta Marke is the operations manager for the facility which is located in Piteå.
Birgitta Marke är verksamhetschef för anläggningen som ligger i Piteå.
EnglishThe other campuses are located in Kiruna, Piteå, Skellefteå and Filipstad.
Våra campusområden finns även i Kiruna, Piteå, Skellefteå och Filipstad.
EnglishThe Professional Services is available both centrally located and at the departments.
Verksamhetsstödet finns både centralt placerat och på institutionerna.
EnglishEnter the state/province in which the company is located into this text field.
I det här textfältet kan du skriva in det land där företaget finns.
EnglishAnd as he's located it in my jungle...... I'm gonna need him to lead me to it.
och lokaliserat den i min djungel och han måste leda mig till den.
EnglishThis is not surprising, as we are the country located right at the centre of the continent.
Detta är inte förvånande, eftersom vi är det land som ligger i centrum av kontinenten.
EnglishPerhaps the home of European history may best be located here, in this very beautiful building.
Museet för europeisk historia kanske bör ligga här, i denna mycket vackra byggnad.