"lobe" traduzione svedese

EN

"lobe" in svedese

volume_up
lobe {sostantivo}
SV

EN lobe
volume_up
{sostantivo}

lobe
volume_up
lob {gen. com.}

Esempi di utilizzo "lobe" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd he studied Alzheimer's patients that had frontal temporal lobe dementia.
Han studerade patienter med Alzheimers som hade frontallobsdegeneration.
EnglishWhen images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe.
Men abnormal aktivitet i spolformade gyrus kan istället framkalla hallucinationer av ansikten.
EnglishAnd one of the main reasons our brain got so big is because it got a new part, called the "frontal lobe."
Och en av huvudanledningarna till att vår hjärna blev så stor är att den fick en ny del, pannloben.
EnglishThe bell curve shows 150 controls, and what is being looked at is the difference between the right and the left frontal lobe.
Fördelningskurvan visar 150 kontroller, och det man tittar på är skillnaden mellan den högra och den vänstra frontalloben.
EnglishAbe possesses a unique frontal lobe.
EnglishWell, we know exactly where it happens, in the temporal lobe, right across, sort of above your ear there, in a little structure called the fusiform gyrus.
Vi vet precis varför det sker, i tinningsloben, rätt över, typ ovanför ditt öra där. ~~~ I en liten struktur som kallas "fusiform gyrus".
EnglishAnd the temporal lobe hallucinations are all-sense hallucinations, full of feeling, full of familiarity, located in space and time, coherent, dramatic.
Tinninglobshallucinationer är multisensoriska hallucinationer, fyllda av känslor, igenkännande, placerade i tid och plats, sammanhängande, dramatiska.
EnglishAs Parliament maintains, it is important that the EU's efforts can be aimed at all forms of dementia including, for example, vascular dementia and frontal lobe dementia.
Som parlamentet framhåller är det viktigt att EU: s insatser får avse alla former av demens, t.ex. också vaskulär demens och pannlobsdemens.
EnglishAnd I will mention that I actually developed temporal lobe seizures a number of years ago, but it was during the time I was writing my last book, and some people say that book is quite different.
Jag drabbades faktiskt av temporallobsepilepsi för ett antal år sedan, men det var medan jag skrev min senaste bok, och många säger att den boken är helt annorlunda.