"intransparent" traduzione svedese

EN

"intransparent" in svedese

EN

intransparent {sostantivo}

volume_up
intransparent (anche: line)
Members of various EP groups are right to criticise this intransparent course of affairs in which the electorate has no say.
Ledamöter från olika EP-grupper framför berättigad kritik mot detta handlingssätt utan insyn som väljarna inte kan påverka.

Sinonimi (inglese) per "transparent":

transparent

Esempi di utilizzo "intransparent" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTo this day, the intransparent coupling of civil purposes to military ones still leads to the blatant distortion of competition and disguised export subsidies.
Jag vill ta tillfället i akt och be er alla att visa solidaritet med mitt hemland och stödja förslaget från industriutskottet.
EnglishThe intransparent manner in which these rights have been 'allocated' to airline companies to date is not so much creating clarity as raising more questions.
Det otydliga sätt på vilket de här rättigheterna hittills har ?tilldelats? flygbolagen ger upphov till fler frågor än det ger svar.
EnglishThe intransparent manner in which these rights have been 'allocated ' to airline companies to date is not so much creating clarity as raising more questions.
Det otydliga sätt på vilket de här rättigheterna hittills har? tilldelats? flygbolagen ger upphov till fler frågor än det ger svar.
EnglishTo this day, the intransparent coupling of civil purposes to military ones still leads to the blatant distortion of competition and disguised export subsidies.
Än i dag leder den slutna hopkopplingen mellan civila och militära ändamål till en påfallande snedvridning av konkurrensen och till dolda exportstöd.
EnglishThe Nigerian elections were badly organised and intransparent; there were far-reaching procedural irregularities and there was clear evidence of fraud.
Valet i Nigeria var dåligt organiserat och det rådde brist på insyn. Det förekom omfattande oegentligheter i valprocessen och det fanns tydliga bevis på valfusk.
EnglishIt is there that the governments of the Member States do their bartering, where intransparent business interests are protected and where everything is shrouded in much secrecy.
Det är där medlemsstaternas regeringar köpslår med varandra, ogenomblickbara affärsintressen skyddas och allting höljs i stor sekretess.
EnglishAnti-European forces in Turkey are teaming up in intransparent state structures, nationalistic circles in the army, police, gendarmerie and security services.
Antieuropeiska krafter i Turkiet arbetar i lag inom slutna statliga strukturer, nationalistiska kretsar inom armén, polisen, gendarmerikåren och säkerhetstjänsten.
EnglishThere may be an attractive website, but I have noticed that a number of Member States, including my own country Belgium, place information on it which is woefully inadequate and wholly intransparent.
Det finns kanske en bra webbplats, men jag har märkt att flera medlemsstater, däribland mitt eget hemland Belgien, lägger ut information som är sorgligt irrelevant och mycket svårgenomtränglig.