EN

helping {sostantivo}

volume_up
helping (anche: batch, dose, mess, portion)
It starts with a hefty helping of self-delusion: 'never have Europeans been more demanding of the EU'.
Det börjar med en kraftig portion självbedrägeri: ”EU-medborgarna har aldrig förr ställt så höga krav på EU.”

Esempi di utilizzo "helping" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishEven now, we in the European Union are helping with programmes in other countries.
Vi, den europeiska unionen, hjälper redan idag till med program i andra länder.
EnglishOne project was helping abandoned children, the other helping abducted children.
Det ena projektet hjälpte övergivna barn, det andra hjälpte bortrövade barn.
EnglishThat mechanism is not in fact helping Greece, but punishing it at the moment.
Denna mekanism hjälper faktiskt inte Grekland utan bestraffar just nu landet.
EnglishAnd if not, are the United Nations organisations helping to build that capacity?
Och om så inte är fallet, hjälper FN-organisationerna till med att skapa denna förmåga?
EnglishThe European Union also played a part in this - we extended a helping hand.
EU har också spelat en roll i detta sammanhang - vi sträckte ut en hjälpande hand.
EnglishWe are helping both through the international financial institutions and bilaterally.
Vi hjälper både genom de internationella finansinstitutionerna och bilateralt.
EnglishI thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
Jag tackar utskottet för fiskeri för att det hjälpt oss genom denna mycket svåra tid.
EnglishThe Union can play an important role in helping to rebuild those economies.
Unionen kan spela en viktig roll när det gäller att bygga upp de ekonomierna.
EnglishThe many real threats that exist are helping to focus our minds on these attributes.
De många verkliga hot som finns bidrar till att vi kan fokusera på dessa egenskaper.
EnglishI am pleased that the EU is helping to revive and activate this potential.
Jag är glad över att EU hjälper till att återuppväcka och aktivera denna potential.
EnglishThese countries also have to accept the helping hand we are stretching out to them.
Dessa länder måste också ta emot den hjälpande hand vi räcker ut till dem.
EnglishProtecting them from just one type will only go part-way towards helping them.
Att skydda dem mot en enda typ av diskriminering hjälper dem bara delvis.
EnglishHelping democracy to take root and establishing the rule of law are vital.
Det är nödvändigt att få demokratin att rota sig och att utveckla rättstaten.
EnglishThere are several examples of the European Parliament helping to improve the directive.
Europaparlamentet har bidragit till att förbättra direktivet på flera punkter.
EnglishMeasures helping to increase this transparency are therefore welcome and necessary.
Åtgärder som bidrar till att öka denna öppenhet är därför både välkomna och nödvändiga.
EnglishThe European Union is helping France, Sarkozy and the chair of the G20.
Europeiska unionen hjälper Frankrike, Nicolas Sarkozy och ordföranden för G20.
EnglishThis venture is helping to take us to a point where we lose our freedoms.
Detta äventyr bidrar till att leda oss till en förlust av våra fri- och rättigheter.
EnglishHelping victims of disasters and conflicts, and protecting those at risk
EU:s katastrofinsatser riktar sig främst till Afrika, Mellanöstern och Asien.
EnglishHelping out in tough times – EU soldiers help restore peace in the Congo.
Hjälper till vid trängda lägen – EU-soldaterna gör en fredsbevarande insats i Kongo.
EnglishWhen it comes to energy and innovation, the EIB is helping the EU to implement its policy.
När det gäller energi och innovation hjälper EIB EU att genomföra sin politik.