"helpfully" traduzione svedese

EN

"helpfully" in svedese

volume_up
help {sostantivo}
EN

helpfully {avverbio}

volume_up
helpfully (anche: usefully)
These analyses could be very helpfully integrated with strategic environmental assessments.
Dessa beskrivningar skulle på ett mycket användbart sätt kunna integreras med strategiska miljöbedömningar.

Esempi di utilizzo "helpfully" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHe very helpfully reminded us that we had the Convention because of the shock of Nice.
Han hade vänligheten att påminna oss om att konventet var en följd av chocken i Nice.
EnglishYou will find that we will respond generously and effectively and helpfully.
Ni kommer att märka att vi kommer att svara på ett generöst, effektivt och hjälpsamt sätt.
EnglishThat was a personal statement and was helpfully reconciliatory.
Detta var en personlig förklaring som har bidragit till vår försoning!
EnglishMr Swoboda proposed a number of amendments that helpfully sought to simplify this proposal.
Swoboda föreslog ett antal ändringsförslag som på ett nyttigt sätt försökte förenkla detta förslag.
EnglishAnd they very helpfully tell you how to go and find the paper.
Och de talar hjälpsamt om vart du kan hitta artikeln.
EnglishI want to be helpfully strict and strictly helpful.
Jag vill vara hjälpsamt sträng och strängt hjälpsam.
EnglishOur aim is always to target and find a solution - to be strictly helpful and helpfully strict, if you like.
Vårt mål är alltid att söka och finna en lösning - att vara strängt hjälpsamma och hjälpsamt stränga, så att säga.
EnglishThe report also focuses helpfully upon the serious health problems present in the developing countries, where EU aid policy has an important role.
Betänkandet fokuserar i övrigt bra på de allvarliga hälsoproblem som föreligger i utvecklingsländerna där EU:s biståndspolitik har en viktig roll.
EnglishIn the first place, the French Government has, helpfully, and clearly, recommended outright rejection - in line with the views of the Scottish Fishermen's Federation.
För det första har den franska regeringen på ett hjälpsamt och tydligt sätt rekommenderat ett totalt avvisande - i linje med Scottish Fishermen ' s Federations åsikt.
EnglishMrs Novak's explanatory statement helpfully highlights the role envisaged for the national Europass centres to coordinate all the activities laid down by this decision.
Ljudmila Novaks motivering redogör förtjänstfullt för den roll man tänker sig att de nationella Europasscentrumen skall spela i samordningen av all verksamhet som avses i beslutet.
EnglishWhen the Commissioner very helpfully said that he would report back in the shortest possible time, could he be more specific as to exactly how long he anticipates that time might be?
Kommissionsledamoten sa ju mycket hjälpfullt att han ska rapportera tillbaka så snart som möjligt, men skulle han kunna säga mer exakt när han tror att det kommer att ske?
Impara nuove parole