"helpful" traduzione svedese

EN

"helpful" in svedese

volume_up
help {sostantivo}
EN

helpful {aggettivo}

volume_up
helpful (anche: all right, good, okay, useful)
It may be helpful to have a clinical relevance and stay close to the reality.
­– Det kan vara bra att ha en klinisk anknytning och ha vårdverkligheten nära.
It would be helpful to think that we were making some useful progress ourselves.
Jag tror det vore bra om vi ansåg oss själva göra några viktiga framsteg.
It would be helpful if you too were prepared to support this idea, Commissioner.
Det vore bra, om även kommissionären ville arbeta för detta.
Such guidance from the European Parliament would undoubtedly be helpful.
Sådan vägledning från Europaparlamentet skulle otvivelaktigt vara till stor hjälp.
The concessions that have already been made are helpful but are not enough.
De eftergifter som redan har gjorts är till stor hjälp men otillräckliga.
That is very important and helpful to us for the next steps we are to take.
Detta är mycket viktigt och till stor hjälp för oss i våra kommande åtgärder.
That would be a helpful and useful side effect of this legislation.
Det vore en nyttig och användbar sidoeffekt av denna lagstiftning.
New technologies like digital rights management are helpful there.
Ny teknik som förvaltning av digitala rättigheter är användbar i detta sammanhang.
It certainly made me much more helpful, more useful, to my own country.
Det gjorde mig förvisso mycket mer användbar och nyttig i mitt hemland.
helpful (anche: good, kind)
I hope the budgetary authority will be more helpful and increase the allocation.
Jag hoppas att budgetmyndigheten kommer att vara mer hjälpsam och öka anslagen.
In my experience, in fact, the light footprint was extremely helpful.
Enligt min erfarenhet, var nämligen den försiktiga insatsen extremt hjälpsam.
I also put a question last night to the Commission, which was not very helpful either.
Jag ställde en fråga till kommissionen i går, som inte heller var särskilt hjälpsam.
That would be a helpful and useful side effect of this legislation.
Det vore en nyttig och användbar sidoeffekt av denna lagstiftning.
I think that the whole process has been helpful and constructive.
Jag menar att hela processen har varit nyttig och konstruktiv.
As Minister Sasi said, this has been a very helpful debate.
Som minister Sasi sade, har det här varit en mycket nyttig debatt.
Han har varit hjälpsam och samarbetsvillig hela tiden.
During my time as Commissioner she has been exceptionally cooperative and helpful and always gave the utmost in any task that was assigned to her by Parliament.
Under min tid som kommissionsledamot har hon varit mycket samarbetsvillig och hjälpsam och alltid gjort sitt yttersta i alla uppgifter som parlamentet gett henne.

Esempi di utilizzo "helpful" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis will be helpful not only to manufacturers, but to doctors and consumers too.
Det är inte bara viktigt för tillverkarna utan även för läkare och konsumenter.
EnglishI feel it would be largely meaningless and would not be helpful to consumers.
Jag tror det skulle vara i stort sett meningslöst och inte hjälpa konsumenterna.
EnglishI think it would be more helpful for us if we were to proceed that way around.
Jag anser att det skulle göra det lättare för oss än att gå i motsatt ordning.
EnglishMr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
Dell ' Albas betänkande innehåller oerhört användbara förslag i detta avseende.
EnglishI am not certain, however, that reciprocation would be either helpful or fruitful.
Jag är däremot inte så säker på att vedergällning skulle hjälpa eller ge resultat.
EnglishI do not think that it is helpful to anyone, and certainly not the poorer countries.
Jag tror inte att det hjälper någon, och verkligen inte de fattigare länderna.
EnglishI do not believe it is helpful for any country to institutionalise minorities.
Jag tror inte att det hjälper något land att institutionalisera minoriteter.
EnglishMr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
Dell'Albas betänkande innehåller oerhört användbara förslag i detta avseende.
EnglishIt is not, therefore, very helpful if we sit here discussing our long lists.
Då hjälper det inte mycket att vi sitter här och pratar om våra långa listor.
EnglishThat would be particularly helpful to the debate within our own nation-states.
Det skulle vara synnerligen nyttigt för debatten inom våra nationalstater.
English. – Mr President, I thank the Commissioner for his very positive and helpful speech.
Vi menar inte att den ska skapas nu, men att det finns ett brådskande behov.
EnglishThe information campaign proposed in the report could indeed be very helpful here.
Den i betänkandet föreslagna informationskampanjen kan här faktiskt hjälpa oss vidare.
EnglishWhich European Union countries are particularly helpful and which are perhaps less so?
Vilka av Europeiska unionens medlemsländer är särskilt hjälpsamma och vilka mindre?
EnglishHere are some helpful resources to help you better understand your costs:
Här är några användbara resurser som hjälper dig att förstå dina kostnader bättre:
EnglishI wish to begin by thanking the Commissioner for that very helpful response.
Jag vill börja med att tacka kommissionären för det mycket välkomna svaret.
EnglishCoordinated production of legislation can, I think, only be helpful to this institution.
Jag tror att denna institution har allt att vinna på en samordnad lagstiftning.
EnglishThis begs the question whether this exercise has been all that helpful for them.
Detta föranleder frågan om detta förfarande över huvud taget har varit till nytta för dem.
EnglishIf the truth be told, the two extreme scenarios are not very helpful in this discussion.
I den diskussionen är de två ytterligheterna ärligt talat inte så intressanta.
EnglishIt would be helpful if I say a few brief words about the grounds for our recommendations.
Det är lämpligt att jag säger några ord rörande skälen till våra rekommendationer.
EnglishThey're going to be willing and helpful to getting you to the truth.
De kommer att vara villiga och hjälpfulla för att hjälpa dig att hitta sanningen.