"helpdesk" traduzione svedese

EN

"helpdesk" in svedese

volume_up
helpdesk {sostantivo}
SV

"helpdesk" in inglese

EN

helpdesk {sostantivo}

volume_up
1. Informatica
helpdesk
What is happening with the helpdesk which you were going to set up so that the measures in the White Paper could be consulted by officials?
Vad händer med den helpdesk, den hjälppanel som ni skulle inrätta för att tjänstemännen skulle kunna få rådgivning angående åtgärderna från vitboken?
This House, during the last stage of Daphne, managed to secure the establishment of a helpdesk, and we have had a very positive experience of this.
Under den sista etappen av Daphne lyckades parlamentet säkra inrättandet av en helpdesk, och vi har haft en mycket positiv erfarenhet av detta.
helpdesk
Will a Helpdesk or other support be provided for these legal issues, to reduce the burden on SMEs in particular?
Kommer man att inrätta en supportavdelning eller annan stödtjänst för dessa rättsliga frågor, för att avlasta framför allt de små och medelstora företagen?
SV

helpdesk {solo singolare}

volume_up
1. Informatica
helpdesk (anche: supportavdelning)
Vad händer med den helpdesk, den hjälppanel som ni skulle inrätta för att tjänstemännen skulle kunna få rådgivning angående åtgärderna från vitboken?
What is happening with the helpdesk which you were going to set up so that the measures in the White Paper could be consulted by officials?
Under den sista etappen av Daphne lyckades parlamentet säkra inrättandet av en helpdesk, och vi har haft en mycket positiv erfarenhet av detta.
This House, during the last stage of Daphne, managed to secure the establishment of a helpdesk, and we have had a very positive experience of this.

Sinonimi (inglese) per "helpdesk":

helpdesk
English

Esempi di utilizzo "helpdesk" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe IT Support Department consists of the LiU IT Helpdesk and PC Support.
Avdelningen IT-support består av LiU-IT:s Kundcenter och PC-support.
EnglishIf you have any questions or problems with the network, please contact LiU's helpdesk.
Beställning och utbyggnad: Leif Finmo Felanmälan: LiU IT Kundcenter
EnglishYou can turn to our Helpdesk to receive support in IT-related matters at the University.
Till vårt kundcenter kan du vända dig för att få stöd med frågor som rör IT på universitetet.
EnglishThe IPR SME Helpdesk aims to help you make more informative decisions when conducting business in China.
Hjälpcentralen hjälper dig att fatta väl underbyggda beslut när du gör affärer i Kina.
EnglishA gender helpdesk currently operates under the RELEX family of the Commission.
En hjälpcentral för jämställdhetsfrågor är för närvarande verksam under kommissionens avdelning för yttre förbindelser.
EnglishUniversity employees and students are offered IT support via telephone and e-mail through the LiU IT Helpdesk.
Genom LiU-IT:s Kundcenter erbjuds universitetets anställda och studenter IT-support via telefon och e-post.
EnglishIf you cannot reach us at that number, please call the LiU-IT Helpdesk at +46 13 28 2828.
Det finns två typer av trådlöst nätverk som du som besökare kan nyttja.
EnglishFirst of all, with regard to the China helpdesk.
EnglishMore information about the LiU IT Helpdesk
EnglishHelpdesk (support & felanmälan)
EnglishComputer helpdesk went bankrupt!
EnglishI am in constant contact with the LSU-MEP Help-Desk and hope to have more concrete information on the GroupWise situation later today.
Jag har ständig kontakt med LSU-MEP-hjälpfunktionen, och hoppas att jag får mer konkret information om "GroupWise"situationen senare i dag.
EnglishI am in constant contact with the LSU-MEP Help-Desk and hope to have more concrete information on the GroupWise situation later today.
Jag har ständig kontakt med LSU-MEP-hjälpfunktionen, och hoppas att jag får mer konkret information om " GroupWise " situationen senare i dag.
EnglishI also want to address the particular point about the helpdesk and small businesses.
Jag vill också ta upp den särskilda frågan om den hjälpcentral som är speciellt utformad för att hjälpa småföretag att hantera skyddsrelaterade frågor.
EnglishSince 2004, more than a thousand of them have received specific 'gender' training and we have now set up a gender helpdesk to pursue this training in the future.
Sedan 2004 har över tusen kolleger fått särskild ”genusutbildning” och vi har nu inrättat en hjälpcentral för genusfrågor för att fullfölja denna utbildning i framtiden.
EnglishWe are pushing to have a central help-desk organised in the Commission to which all problems can be directly channelled so we can fight the battle for a decent reaction in the Commission.
Vi försöker få en central tjänstfunktion organiserad inom kommissionen dit alla problem kan kanaliseras så att vi inom kommissionen kan kämpa för en tillbörlig motreaktion.
EnglishAmendment No 39 is intended to set up a helpdesk providing help to women's organisations in the new Member States, which have as yet little experience of European programmes.
Enligt ändringsförslag 39 skall det inrättas en hjälpcentral för att stödja kvinnoorganisationerna i de nya medlemsländerna, som fortfarande har mycket små erfarenheter av europeiska program.
Impara nuove parole