"help yourself" traduzione svedese

EN

"help yourself" in svedese

EN

help yourself {interiezione}

volume_up
help yourself

Esempi di utilizzo "help yourself" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishYou, Mr Orbán, can do something yourself to help the situation.
Du, Viktor Orbán, kan göra någonting åt situationen.
EnglishHere's the real definition: Doodling is really to make spontaneous marks to help yourself think.
Här är den verkliga definitionen: Klottrande är egentligen att göra spontana märken att hjälpa dig själv att tänka.
EnglishIt has proposed a minor restriction on the great 'help yourself ' buffet table that the scheme has been to date.
Man har föreslagit en mindre begränsning av det stora " à la carte-bord " som systemet hittills har varit.
EnglishYou can help yourself to one of my friends.
EnglishAll right, small fry, help yourself.
EnglishYou want to help yourself?
EnglishYou can't help yourself.