EN

help {sostantivo}

volume_up
help (anche: aid, assistance, backing, backup)
That would mark the end of this help, this effective help of marketing.
Det skulle innebära slutet på denna hjälp, denna effektiva hjälp till marknadsföring.
Individual help is faster and is targeted better than institutional help.
Individuell hjälp är snabbare och mer välriktad än institutionell hjälp.
Help Athens, help the mayors, you will be setting an example for Greece.
Hjälp Aten, hjälp borgmästarna! Då föregår ni med gott exempel inför Grekland.
Now we can mobilise and coordinate the help and assistance of all Member States.
Nu kan vi mobilisera och samordna hjälp och bistånd från alla medlemsstater.
Developing countries want trade not aid, a help up not a hand-out.
Utvecklingsländer vill ha handel, inte bistånd, en hjälp upp och inte bidrag.
I welcome Parliament’s help and efforts in this regard.
Jag välkomnar parlamentets bistånd och ansträngningar i det avseendet.
help (anche: assistance)

Esempi di utilizzo "help" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHer work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
Hennes arbete bidrar till att världens blickar riktas mot Kongo och dess ledare.
EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Handelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
EnglishIndeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
Det finns fördelar med att ha sådana uppgifter till stöd för beslutsfattandet.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Detta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
EnglishShould the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
Borde inte rådet och ordförandeskapet ta ett initiativ till stöd för Leila Zana?
EnglishThis will help to create new jobs and continue the fight against unemployment.
Därigenom skapas nya arbetstillfällen, och kampen mot arbetslösheten fortsätter.
EnglishTrade and technical cooperation both help strengthen poor countries’ economies.
Handel och tekniksamarbete bidrar båda till att stärka fattiga länders ekonomi.
EnglishImmigrants require special support to help them integrate into their new homelands.
Invandrare behöver särskilt stöd för att kunna integrera sig i sitt nya hemland.
EnglishWe cannot build Europe unless our citizens help to shape the construction process.
Vi kan inte bygga Europa om inte våra medborgare hjälper till att utforma bygget.
EnglishA few more years of trade barriers will not help the European textile industry.
Några ytterligare år av handelshinder hjälper inte den europeiska textilindustrin.
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
Vi kan faktiskt bidra till att skydda den gemensamma marknaden från protektionism.
EnglishThis is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
Denna budget kommer att bidra till att bekämpa arbetslöshet och få igång ekonomin.
EnglishWe would prefer help for redundant workers to be funded by national governments.
Vi skulle vilja att stödet till uppsagda finansieras av de nationella regeringarna.
EnglishThis will help their greener products be more easily identified by consumers.
På så sätt kan tillverkarna marknadsföra sina produkter som ”grönare” än andras.
EnglishI earnestly appeal to Parliament to help get some measures adopted in the Council.
Jag vill vädja till parlamentet om att bidra till att vi får godkännande i rådet.
EnglishBut we must understand that money and fine words do not help much in the Balkans.
Vi måste dock inse att pengar och arga ord inte hjälper särskilt mycket på Balkan.
EnglishThese explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
EnglishThe Conservative Party wants to help to stamp out the pay gap once and for all.
Det konservativa partiet vill bidra till att utradera löneklyftan en gång för alla.
EnglishWill it really help to move the major sums that we are actually talking about here?
Hjälper det verkligen att flytta de enorma summor som vi egentligen talar om här?
EnglishThe rules that Parliament is adopting do, I think, help to achieve this objective.
Jag anser att de regler som parlamentet antar bidrar till att uppnå detta mål.