"helmets" traduzione svedese

EN

"helmets" in svedese

volume_up
helmets {sostantivo}
SV
volume_up
helmet {sostantivo}
SV
EN

helmets {sostantivo}

volume_up
helmets (anche: helmet, tin hat)
So they believe you should not just wear helmets for biking, but also for walking around.
De anser alltså att man inte bara bör ha hjälm på sig när man cyklar utan också när man går.
And you can see there they're shopping with their helmets.
Och ni kan se dem här de shoppar med hjälmar.
Although the deployment of the UN’ s 'blue helmets ' promises to bring much greater success, this is rejected as neo-colonialism.
Trots att insättandet av FN: s ” blå hjälmar ” utlovar betydligt större framgångar, avvisas detta som nykolonialism.

Esempi di utilizzo "helmets" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishLastly, we feel that it is not appropriate at this time to raise the issue of the presence of UN blue helmets.
Slutligen anser vi inte att det är lämpligt att nu ta upp frågan om FN:s blå hjälmars närvaro.
EnglishIs it prepared to enforce the presence of the hybrid peace force of African Union soldiers and blue helmets?
Är rådet redo att stärka närvaron av den blandade fredsbevarande styrkan som utgörs av AU- och FN-soldater?
EnglishAnd you can see there they're shopping with their helmets.
EnglishAt the same time, this would be the third failure, after Somalia and Angola, of the Blue Helmets and the United Nations in Africa.
Samtidigt innebär detta det tredje fiaskot, efter Somalia och Angola, för FN-soldaterna i Afrika.
EnglishAlthough the deployment of the UN’s 'blue helmets' promises to bring much greater success, this is rejected as neo-colonialism.
Trots att insättandet av FN:s ”blå hjälmar” utlovar betydligt större framgångar, avvisas detta som nykolonialism.
EnglishAlthough the deployment of the UN’ s 'blue helmets ' promises to bring much greater success, this is rejected as neo-colonialism.
Trots att insättandet av FN: s ” blå hjälmar ” utlovar betydligt större framgångar, avvisas detta som nykolonialism.
EnglishWhy should peoples not resolve the conflicts on their own continents themselves, before the men in blue helmets arrive from elsewhere?
Varför skulle folken inte själva lösa konflikterna på sina egna kontinenter, innan männen i blå hjälmar kommer dit utifrån?
EnglishIn the past we sent blue helmets.
EnglishWhy should peoples not resolve the conflicts on their own continents themselves, before the men in blue helmets arrive from elsewhere?
Det ställs även krav på en parlamentarisk församling inom FN; låt oss ta tillfället i akt, för det är inte ofta vi får det.
EnglishIndeed, some of those that have been returned were sent back wearing flak jackets and helmets, which, to me, says it is not exactly a safe area.
Några av dem som har återvänt skickades faktiskt tillbaka iförda skyddsvästar och hjälmar, vilket får mig att tro att det inte är något särskilt säkert område.
EnglishWe are still waiting for the European green helmets to be set up to give substance to a European policy for civil protection voted for by citizens.
Vi väntar fortfarande på att en europeisk räddningstjänststyrka ska inrättas för att förverkliga den europeiska räddningstjänstpolitik som medborgarna har röstat ja till.
EnglishThat is why, despite the reluctance of some Member States, we must also support the creation of a permanent European civil protection force, the famous ‘ Green Helmets’.
Därför måste vi, trots vissa medlemsstaters motvillighet, också stödja inrättandet av en permanent civilskyddsstyrka på EU-nivå, de berömda ” gröna hjälmarna ”.
EnglishFinally, I would not like to finish without replying to Mr Eisma, who put a question to me about point 13, concerning setting up a European corps of green helmets.
Till sist, jag skulle inte vilja avsluta utan att svara herr Eisma som ställde en fråga till mig om punkt 13, angående upprättandet av en europeisk miljöbevarande styrka.
EnglishThese 'Green Helmets' will then be able to step in anywhere in the European Union, as not all Member States have the equipment and expertise needed to tackle disasters.
Dessa ?gröna hjälmar? kan då bistå överallt i unionen, för det är inte alla medlemsstater som förfogar över den utrustning och kunskap som är nödvändig för att bekämpa katastrofer.
EnglishThese 'Green Helmets ' will then be able to step in anywhere in the European Union, as not all Member States have the equipment and expertise needed to tackle disasters.
Dessa? gröna hjälmar? kan då bistå överallt i unionen, för det är inte alla medlemsstater som förfogar över den utrustning och kunskap som är nödvändig för att bekämpa katastrofer.
EnglishIn conclusion, as regards the petition by Mr Peter Downs in Ireland on the safety of riding helmets, I want to urge the Commission to come forward now with a progress report on the issues raised.
Till sist, vad gäller irländske herr Peter Downs framställning om ridhjälmars säkerhet, skulle jag vilja be kommissionen att omgående lägga fram en situationsrapport om den aktuella frågan.