"grub" traduzione svedese

EN

"grub" in svedese

volume_up
grub {sostantivo}

EN grub
volume_up
{sostantivo}

1. generale

grub (anche: cloak, garb, mask, pack)
volume_up
mask {gen. com.}
grub
volume_up
lortgris {gen. com.} [coll.]

2. Zoologia

grub (anche: caterpillar)
volume_up
larv {gen. com.}

3. colloquiale

grub (anche: chow)
volume_up
käk {n} [coll.]
grub (anche: chow)
volume_up
krubb {n} [coll.]

Sinonimi (inglese) per "grub":

grub

Esempi di utilizzo "grub" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe agree that we do not want to give up, we do not want to grub up 400 000 hectares.
Vi instämmer i att vi inte vill ge upp - vi vill inte lägga ned 400 000 hektar.
EnglishDo you think, Mr President, that a farmer will be happy to grub up a hectare?
Tror ni, herr ordförande, att en lantbrukare gladeligen röjer en hektar?
EnglishWe in the new Member States will also have to grub grapes that produce good quality.
Vi i de nya medlemsstaterna kommer också att tvingas röja vinstockar som ger bra kvalitet.
EnglishMadam President, the Commission tells us to grub up. So let us grub up, if we must.
Fru ordförande, kommissionen säger att vi skall röja: låt oss alltså röja, eftersom vi måste.
English'When China has drunk too much', who will give it wine to drink if we grub up vineyards?
”När man har druckit upp i Kina”, vem kommer då att ge dem vin att dricka om vi gräver upp vingårdarna?
EnglishYou also state very clearly that the decision to grub up cannot, and should not, be taken in a vacuum.
Ni framhåller också mycket tydligt att beslutet om nedläggning inte kan, eller bör, fattas isolerat.
EnglishThe total area of those illegal vineyards actually equals the number of hectares that the EU needs to grub up.
Det totala området för dessa illegala vinodlingar motsvarar det antal hektar som EU måste röja.
EnglishInstead, surpluses are created, and in order to stop this we must grub a significant proportion of vineyards.
I stället skapas överskott och för att stoppa detta måste vi röja en stor andel vinodlingsarealer.
EnglishLet us grub up because grubbing up today represents the politically correct alternative to massive destruction of surpluses.
Vi röjer för att röjningen i dag representerar det politiskt korrekta alternativet till en massiv förstörelse av överskotten.
EnglishIt is certainly necessary to grub up poor-quality vines, but this must happen with illegal vines first.
Det är självfallet nödvändigt att rycka upp vinstockar av låg kvalitet och lägga ned odlingarna, men det måste först och främst gälla olagliga vinstockar.
EnglishLook at him getting his grub on.
EnglishY' all got some baby grub up in here?
EnglishWe are in favour of Mr Rehder's report but if it is necessary to grub up then let us not create any distortion of competition nor any inequity.
Vi ställer oss positiva till betänkandet av Rehder, men om det nu är så att man måste röja, låt oss inte åstadkomma konkurrenssnedvridning eller orättvisa.
EnglishLet us grub up in the name of the law of the market place, let us not forget that we have also planted and harvested in the name of the law of the market place.
Låt oss röja i enlighet med marknadens lagar, för låt oss inte glömma att vi också har planterat och skördat i enlighet med marknadens lagar.
EnglishThe trouble starts here, since this can only be done properly if we grub the vineyards and concentrate grubbing aid on the regions that produced the surplus.
Problemet börjar nu, eftersom detta bara kan göras ordentligt om vi röjer vinodlingarna och inriktar röjningsstödet på de regioner som producerar överskott.
EnglishI welcome your recognition that the decision to grub up must lie with the grower and, having said this, I have also studied your different suggestions very attentively.
Jag välkomnar ert erkännande av att beslutet om nedläggning måste ligga hos odlaren och mot bakgrund av detta har jag granskat era olika förslag mycket noggrant.
EnglishMoreover, for every vine that we grub up, a new one will be planted on the Pacific Rim; and when China develops a taste for wine we are likely to find ourselves with a worldwide shortage.
För varje vinstock som vi röjer kommer dessutom en ny att planteras i Stillahavsområdet, och när Kina fattar tycke för vin kommer hela världen att drabbas av vinbrist.
EnglishIn other words, do all those who maintain that, if we grub up tobacco farms in Europe, we shall help reduce smoking, mean to tell us that we need to grub up vineyards in order to fight alcoholism?
Det vill säga: De som hävdar att vi bekämpar rökningen genom att avskaffa tobaksodlingen i Europa, vill de säga till oss att vi bör avskaffa vinodlingen för att bekämpa alkoholismen?
EnglishIn fact it would be enough to grub up all the illegally planted vineyards in those traditional southern countries, and one of them in particular, and the whole reform would be accomplished.
Det skulle faktiskt vara tillräckligt att röja alla de illegalt planterade vinstockarna i de traditionella länderna i söder, och särskilt i ett av dem, och hela reformen skulle vara slutförd.