"device" traduzione svedese

EN

"device" in svedese

volume_up
device {sostantivo}

EN device
volume_up
{sostantivo}

volume_up
apparat {gen. com.}
How about a portable device that converts heat from the cabin stove to electricity?
Vad sägs om en bärbar apparat som omvandlar värmen från stugans kamin till elektricitet?
That's the oven-like device; once it's coated it gets placed there.
Där är vår ugnsliknande apparat. ~~~ När organet har täckts placeras det där.
It's a fast, cheap device that answers an important question: Is this water contaminated?
Det är en snabb och billig apparat som besvarar en viktig fråga: Är det här vattnet smittat?
device (anche: arrangement, blueprint, deck, design)
volume_up
plan {gen. com.}
You will remember it was three days into the hearings and was clearly a device to distract the world's attention from the Starr report and to reinforce Mr Clinton's image.
Ni minns att det var den tredje dagen av behandlingarna och det var helt klart en plan för att avleda världens uppmärksamhet från Starrs rapport och för att förstärka Clintons image.
And he comes up with this incredibly complicated device.
Och han tar fram denna otroligt komplicerade anordning.
By refusing to allow his device the standards committees prevented him from entering the market.
Genom att vägra tillåta denna anordning hindrade standardiseringskommittéerna honom tillträde till marknaden.
Only a few kilograms of separated plutonium are needed to build a crude nuclear explosive device.
Bara några kilogram av separerat plutonium behövs för att bygga en enkel anordning för kärnexplosion.
device (anche: character, customer, diagram, figure)
volume_up
figur {gen. com.}
Seepage of water is limited and the water still entering the structure can be collected in drainage device for later control, see Fig.
Inläckage av vatten är begränsad och det vatten som ändå tränger in i konstruktionen kan samlas upp i dräneringsanordning för senare kontroll, se figur.
device (anche: design, example, fashion, mirror)
Yet again, your pattern detection devices are fooled.
Återigen, din mönster detektor är lurad.
See, our pattern detection device, which appears to be located in the anterior cingulate cortex -- it's our little detection device there -- can be easily fooled, and this is the problem.
Ni förstår, vår mönster detektor, vilken verkar vara belägen i anterior cingulate cortex -- det är vår lilla detektor där -- kan lätt luras, och det är problemet.
device (anche: art, artifice, dodge, ploy)
We are not interested in using this as a device for protectionism to prevent workers being posted.
Vi är däremot inte intresserade av att använda detta som ett protektionistiskt knep för att förhindra utstationering av arbetstagare.
These are, so to speak, devices inserted into the Treaty.
Detta är så kallade knep som är införda i fördraget.
European farmers will therefore have to use legal devices to continue to live, or rather to survive, off their labour.
De europeiska jordbrukarna skall alltså behöva använda juridiska knep för att kunna fortsätta att leva, eller snarare överleva, på sitt arbete.
device (anche: badge, brand, dent, evidence)
device (anche: antic, caper, concoction, dodge)
Vad för påhitt kan bryta ner en mur?
However, let us not allow the party-political devices of a disappointed opposition to colour our European considerations.
Men vi får inte låta partipolitiska påhitt från en besviken opposition färga våra överväganden i EU.
Unfortunately, those criminals who engage in this illicit daily activity constantly update their technology and come up with new devices.
Dessvärre är det så att de brottslingar som ägnar sig åt denna olagliga dagliga verksamhet ständigt uppdaterar sin teknik och kommer med nya påhitt.
device (anche: badge, emblem, badges)
device (anche: invention)
volume_up
uppfinning {gen. com.}
device (anche: contraption, widget)
volume_up
manick {gen. com.}
As she says, "It's a single function device."
Som hon säger, "Det är en manick som har en enda funktion."
And there's a little incendiary device inside of it, so that, if the plane ever crashes, it will be destroyed and there's no way the enemy can ever get their hands on it.
Och det finns en liten lättantändlig manick inuti, som utifall att planet kraschar, så förstörs den och fienden kan då aldrig komma över den.
device (anche: motto)
volume_up
devis {gen. com.}
device

Sinonimi (inglese) per "device":

device

Esempi di utilizzo "device" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOrders displaying a mobile phone icon were placed with your mobile device.
Beställningar som har gjorts via din mobila enhet visas med en mobiltelefonikon.
EnglishThe price tag of 350 000 SEK provides a device that is one of the better of its kind.
Prislappen på 350 000 ger en utrustning som är en av de bättre i sitt slag.
EnglishWitness the fact that it's here on this Garmin device being used by rescue team in Haiti.
Faktum är att den används här på en Garmin-enhet som används av räddningsgrupper.
EnglishThe page will automatically open on your mobile device, if it's connected to the Internet.
Sidan öppnas automatiskt på den mobila enheten om den är ansluten till Internet.
EnglishUsers with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.
Användare med iOS4+ kan installera Google Mail iOS-appen på sina enheter.
EnglishVlingo gives you the freedom to speak to your device instead of typing.
Vlingo ger dig friheten att prata till enheten istället för att skriva på den.
EnglishThis device would automatically send the intended person the letter as an email.
Maskinen skickade automatiskt brevet till rätt person som ett e-brev.
EnglishOn the Device tab page, you can activate the special options for your printer.
Under fliken Enhet aktiverar du speciella alternativ för din skrivare.
EnglishSomething she could fashion into nearly any device for nearly every occasion.
Något hon kunde knåpa ihop till nästan vad som helst för nästan alla tänkbara situationer.
EnglishSearches completed on your mobile device are indicated by a mobile phone icon.
De sökningar du har gjort i mobilen är markerade med en telefonikon.
EnglishThe guidance device is now reality at Sikfors power plant in Pite River in northern Sweden.
Nu har smoltavledaren blivit verklighet vid Sikfors kraftstation i Piteälven.
EnglishReceipts are available for all physical and digital purchases from your mobile device.
Du får kvitton på alla fysiska och digitala köp från din mobila enhet.
EnglishVan Zan's trying to take it on, Quinn, using some kind of 3- d mapping device.
Van Zan försöker ta den, Quinn, med hjälp av nån sorts 3- D karta.
EnglishI shall stand up anyway, although I am far too tall for this device.
Jag tar ändå och står upp, trots att jag är alldeles för lång för den här apparaten.
EnglishIt lets you know when you’ve successfully paired it with a device and when the battery is low.
Du får reda på när du har kopplat ihop den med en enhet och när batteriet är lågt.
EnglishIt has been suggested that auctions are simply a device to provide extra money for governments.
Det har antytts att auktionerna bara är ett sätt för staten att ta in extra pengar.
EnglishThe first concerns the best technical device for protecting children.
Den första handlar om vilken teknisk utrustning som bäst skyddar barnen.
EnglishWe'll use your PIN to verify your account from a mobile device.
Vi använder din PIN-kod för att kontrollera ditt konto från en mobil enhet.
EnglishOn your BlackBerry device, you'll be able to access Google Mail in two different ways:
Du kan använda Google Mail på två olika sätt i din BlackBerry:
EnglishAnd they remembered a man, one amazing German, every time a new storytelling device popped up next.
Och de kom ihåg en man, en otrolig Tysk, varje gång en ny berättarapparat poppade upp.