"citizen" traduzione svedese

EN

"citizen" in svedese

volume_up
citizen {sostantivo}

EN citizen
volume_up
{sostantivo}

citizen
volume_up
medborgare {gen. com.}
The European citizen will turn from a citizen into an active citizen.
Från att ha varit medborgare kommer den europeiske medborgaren att bli en aktiv medborgare.
A betterinformed citizen is a citizen who votes in full knowledge of the facts.
En bättre informerad medborgare är en medborgare som röstar med full vetskap om fakta.
I am an Irish citizen and, as a complementary adjunct to that, I am a European citizen.
Jag är irländsk medborgare och, som ett komplement även, EU-medborgare.

Esempi di utilizzo "citizen" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe result, Mrs Wallström, is impossible to communicate to the ordinary citizen.
Fru Wallström! Resultatet är omöjligt att lägga fram för den vanliga medborgaren.
EnglishEuropean governance thus becomes more efficient and moves closer to the citizen.
EU:s styrelseformer blir därigenom effektivare och flyttas närmare medborgaren.
EnglishI believe that each citizen would be very pleased to receive these four cents.
Jag tror att medborgarna blir väldigt nöjda när de får tillbaka dessa fyra cent.
EnglishWe owe this to every tax-paying European citizen, regardless of their nationality.
Detta är vi skyldiga alla skattebetalande invånare i EU, oavsett nationalitet.
EnglishThe Treaty on the European Union states that every citizen of the Union is equal.
I EU-fördraget slås det fast att alla unionsmedborgare har samma rättigheter.
EnglishThis will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
Detta skulle öka de enskilda EU-invånarnas känsla av tillhörighet till Europa.
EnglishAll of the above affect the European citizen, as do economic and financial issues.
Allt detta påverkar EU-medborgarna, liksom ekonomiska och finansiella frågor.
EnglishWe must see that the overall benefit is one the private European citizen can share.
Vi måste se till att den samlade vinsten kan delas av den enskilde EU-medborgaren.
EnglishEurope urgently needs a new master plan with projects focused on the citizen.
Europa är i brådskande behov av en ny generalplan som inriktas på medborgarna.
EnglishHow do you expect the citizen and consumer to understand this backwards step?
Hur vill ni att konsumenten och medborgaren skall uppfatta detta tillbakasteg?
EnglishThe committee plays an important role in bringing the Union closer to the citizen.
Utskottet spelar en viktig roll när det gäller att föra unionen närmare medborgarna.
EnglishIn these cases did the citizen, the petitioner, get justice in the end or not?
Har medborgaren, som nämnts, i dessa fall till slut fått rätt, ja eller nej?
EnglishI would suggest three points that could facilitate communication with the citizen.
Jag föreslår tre punkter som kan underlätta kommunikationen med medborgarna.
EnglishI am referring to the drama in which the Nigerian citizen Amina Lawal is embroiled.
Jag syftar på det drama som den nigerianska medborgaren Amina Lawal är invecklad i.
EnglishThis must be Europe's objective: the citizen, not capital must increase its power.
Detta måste vara EU:s mål: medborgaren, inte kapitalet, måste öka sin makt.
EnglishIn a word, for the average citizen, the EU remains a riddle wrapped up in an enigma.
För de genomsnittliga medborgarna är EU kort sagt en gåta inlindad i ett mysterium.
EnglishThere are forms of citizen consultation everywhere, and the EU also prescribes this.
Överallt finns olika former av medborgarinflytande, och EU föreskriver också detta.
EnglishThe citizen Helmut Hofer has also been given a first-degree death sentence.
Även medborgaren Helmut Hofer dömdes till döden genom en dom av första graden.
EnglishWith enterprises, the citizen is still able to choose a different one in case of doubt.
När det gäller företag kan medborgarna i alla fall välja ett annat om de tvivlar.
EnglishIf it is to impact on the citizen it must appear in the Treaties of the European Union.
Om den skall påverka medborgarna, måste den finnas i Europeiska unionens fördrag.