"cirrhosis of the liver" traduzione svedese

EN

"cirrhosis of the liver" in svedese

EN cirrhosis of the liver
volume_up
{sostantivo}

1. Medicina

cirrhosis of the liver (anche: cirrhosis)
volume_up
cirros {gen. com.}
cirrhosis of the liver (anche: cirrhosis)
volume_up
levercirros {gen. com.}
He suffers from cirrhosis of the liver, but as far as we know he is being denied regular medical care.
Han lider av levercirros, men så vitt vi vet förvägras han regelbunden läkarvård.

Sinonimi (inglese) per "cirrhosis of the liver":

cirrhosis of the liver
English

Traduzioni simili a "cirrhosis of the liver" in svedese

cirrhosis sostantivo
of preposizione
the articolo
Swedish
liver sostantivo
Swedish
live aggettivo
live avverbio
Swedish

Esempi di utilizzo "cirrhosis of the liver" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThere have been actual cases of cirrhosis of the liver in infants.
Det finns helt konkreta fall av leverskador på småbarn.
EnglishIn the 1970s 200 people died of cirrhosis of the liver every year in Finland: now it kills 1 000 people a year.
På 1970-talet dog 200 personer av skrumplever varje år i Finland. Nu dör 1 000 personer per år av skrumplever.