"cirrhosis" traduzione svedese

EN

"cirrhosis" in svedese

volume_up
cirrhosis {sostantivo}

EN cirrhosis
volume_up
{sostantivo}

1. Medicina

cirrhosis (anche: cirrhosis of the liver)
volume_up
cirros {gen. com.}
It makes us fear that his cirrhosis has got worse.
Det gör oss oroliga för att hans cirros ska ha förvärrats.
cirrhosis (anche: cirrhosis of the liver)
volume_up
levercirros {gen. com.}
He suffers from cirrhosis of the liver, but as far as we know he is being denied regular medical care.
Han lider av levercirros, men så vitt vi vet förvägras han regelbunden läkarvård.

Sinonimi (inglese) per "cirrhosis":

cirrhosis

Esempi di utilizzo "cirrhosis" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThere have been actual cases of cirrhosis of the liver in infants.
Det finns helt konkreta fall av leverskador på småbarn.
EnglishIn the 1970s 200 people died of cirrhosis of the liver every year in Finland: now it kills 1 000 people a year.
På 1970-talet dog 200 personer av skrumplever varje år i Finland. Nu dör 1 000 personer per år av skrumplever.
EnglishIt is terrible that people keep on frivolously underestimating the seriousness of liver disease, which can result often in cirrhosis and frequently in death.
Det är hemskt att man tanklöst fortsätter att underskatta allvaret med leversjukdomar, som ofta kan leda till skrumplever och döden.
EnglishRoad traffic accidents, domestic violence, sexual abuse of children, hepatic cancer, liver cirrhosis and foetal damage are just some of the known detriments of alcohol.
Trafikolyckor, våld i hemmet, sexuella övergrepp mot barn, levercancer, skrumplever och fosterskador är bara några av de kända skador som orsakas av alkohol.