"call off" traduzione svedese

EN

"call off" in svedese

volume_up
call off {sostantivo}
SV

EN call off
volume_up
{sostantivo}

1. Business

Sinonimi (inglese) per "call off":

call off

Esempi di utilizzo "call off" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe best answer to that is the recent decision to call off the European Union-United States Summit.
Det bästa svaret på detta är det nyligen fattade beslutet att ställa in toppmötet mellan EU och Förenta staterna.
EnglishAusterity demands as well as the call to sell off the last of the state-owned silver will not rescue Greece.
Åtstramningskrav och uppmaningar att sälja ut det sista av statens silverreserv kommer inte att rädda Grekland.
EnglishIf the situation in Burma does not improve, there is a danger that the Secretary-General of the United Nations will call off his visit in December.
Om inte situationen i Burma förbättras finns det risk för att FN:s generalsekreterare kommer att inställa sitt besök i december.
EnglishOne important measure that was taken - and this is a comment for Mr Van Hecke - was to call off the signing ceremony planned for Fiji.
En viktig åtgärd som vidtogs - och detta är en kommentar till van Hecke - var att inställa den underteckningsceremoni som planerades för Fiji.
EnglishThe interview ends with a very serious and pressing appeal to the European Union, the only one that can help call off the siege.
Intervjun slutar med en mycket allvarlig och pressande vädjan till Europeiska unionen, som är ensam om att kunna bidra till att avbryta belägringen.
EnglishThis has to be a benefit in what we call "rip-off Britain", by driving down high prices in our own over-priced internal home market.
Detta måste vara en fördel i det som vi kallar "rövarpris-Britannien", genom att det driver ner de höga priserna på vår egen överdrivet dyra inhemska marknad.
EnglishThis has to be a benefit in what we call " rip-off Britain ", by driving down high prices in our own over-priced internal home market.
Detta måste vara en fördel i det som vi kallar " rövarpris-Britannien ", genom att det driver ner de höga priserna på vår egen överdrivet dyra inhemska marknad.
EnglishWhere on-call time and time off in lieu are concerned, I consider it progress that we all said that on-call time counted as working hours.
Jag tyckte, när det gäller den inaktiva jourtiden och kompensationsledigheten, att det var en framgång att vi alla sa att den inaktiva jourtiden var arbetstid.
EnglishIn that case, a public administration may decide to scrap a plan, programme or proposal, call these off in good time or replace them by environmentally-friendly alternatives.
Ett myndighetsorgans beslut kan i så fall även vara att en plan, ett program eller en politisk avsikt inte blir av utan blåses av i ett tidigt skede eller ersätts av ett miljövänligare alternativ.