"to bring on" traduzione svedese

EN

"to bring on" in svedese

EN to bring on
volume_up
{verbo}

to bring on (anche: to breed, to bring, to cause, to get)
Men jag vill inte orsaka mer död bland mitt folk.
Madam President, sport can be the cause of war, Honduras being a case in point, but it can also bring people together.
Idrott kan orsaka krig, det är Honduras ett typexempel på, men idrotten kan också föra samman människor.
The PPE-DE would like to maintain this integrated financial approach, rather than bring about any more fragmentation.
PPE-DE-gruppen vill upprätthålla denna integrerade finansiella strategi i stället för att orsaka ännu mer fragmentering.
Our task is to use the new mechanics to bring on new dynamics.
Vår uppgift är att använda de nya mekanismerna för att framkalla en ny dynamik.

Esempi di utilizzo "to bring on" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHowever, sanctions will not bring about a lasting improvement in this situation.
Sanktioner kommer dock inte att leda till en varaktig förbättring av situationen.
EnglishWe must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
Vi måste fortsätta att vara nära folket och att föra detta fördrag närmare dem.
EnglishIt requires you to bring the other actors together to ensure we have a success.
Det kräver av er att ni kan ena övriga aktörer för att se till att vi kan lyckas.
EnglishThere is no need for us to bring Parliament into the discussion on the Commission.
Det finns ingen anledning att dra in parlamentet i diskussionen om kommissionen.
EnglishI endorse the idea that it should be made easier to bring such damages actions.
Jag stöder tanken om att det borde bli lättare att göra sådana skadeståndsanspråk.
EnglishIndependent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
Oberoende undersökningar måste genomföras för att ställa de skyldiga inför rätta.
EnglishI should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
Jag skulle också vilja ta upp ett par andra små punkter, små i viss bemärkelse.
EnglishThis will bring about a new legislative complexity and a prescriptive pollution.
Det kommer att medföra en ny rättslig komplexitet och en normativ förorening.
EnglishI hope that the Finnish Presidency of the Council will actually bring this about.
Jag hoppas att det finska ordförandeskapet faktiskt kommer att klara av detta.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Om vi inte håller oss till fakta ger vi parlamentet dåligt rykte, enligt min åsikt.
EnglishRecently, Greece decided to bring the Drachma into the Exchange Rate Mechanism.
Nyligen beslöt Grekland att introducera drachman i den gemensamma växelkursen.
EnglishPresident Yanukovych and his authorities must bring an end to this persecution.
President Janukovitj och hans myndigheter måste sätta stopp för denna förföljelse.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Allt vi begär är att ni vid ert nästa besök tar med er lite solsken till Bryssel.
EnglishEurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
Eurojust måste tillföra ett verkligt mervärde, jämfört med befintliga instrument.
EnglishCould they bring me the clause that provides for this sort of protean development?
Kan de ange i vilken klausul som den här sortens mångsidiga utveckling föreskrivs?
EnglishThis will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
Detta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
English(ES) Mr President, we will see if I can bring a little calm to this fierce debate.
(ES) Herr talman! Vi får se om jag kan lugna ned den här hätska debatten lite.
EnglishThe Russian authorities must bring the perpetrators of this crime to justice.
De ryska myndigheterna måste ställa gärningsmännen bakom dessa brott inför rätta.
EnglishI think that we can bring the result to a vote tomorrow with a degree of pride.
Jag tror att vi kan ta resultatet till omröstning i morgon med viss stolthet.
EnglishWe now need to bring forward a European-wide framework in which to control this.
Vi måste nu utarbeta en alleuropeisk ram inom vilken detta kan kontrolleras.