"border" traduzione svedese

EN

"border" in svedese

volume_up
border {sostantivo}
SV

"bord" in inglese

EN border
volume_up
{sostantivo}

border (anche: brim, brink, brow, direction)
volume_up
kant {gen. com.}
In this area you establish the individual gaps between the object border and the text.
I det här området anger Du de enskilda avstånden mellan objektets kant och texten.
Mark this option if the floating frame is not to have a visible border.
Välj det här alternativet om ramen inte ska ha någon synlig kant.
Mark this option if the floating frame is to have a visible border.
Välj det här alternativet om ramen ska ha en synlig kant.
border (anche: barrier, boundary, division, frontier)
volume_up
gräns {gen. com.}
We welcome this, as a considerable proportion of Poland's eastern border is also an EU border.
Vi välkomnar detta eftersom en betydande del av Polens östra gräns också är en EU-gräns.
The EU’ s northeastern border is at least as crucially important as its border in the southern Mediterranean.
EU: s nordöstra gräns är av minst lika avgörande betydelse som dess gräns i södra Medelhavet.
That border will have to meet the security needs of today's EU citizens.
Denna gräns måste motsvara de nuvarande EU-medborgarnas säkerhetsbehov.
volume_up
skiljelinje {gen. com.}
The default is a separator from the upper to lower page border.
Som standard anges en skiljelinje som går från topp - till bottenmarginal.
border
volume_up
kantrabatt {gen. com.}
border

Esempi di utilizzo "border" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
Det är helt enkelt oacceptabelt att en persons säkerhet ska upphöra vid gränsen.
EnglishIt was, moreover, with this in mind that the Border Control Agency was created.
Det var också mycket riktigt med den avsikten som gränskontrollbyrån inrättades.
EnglishThey dispute the Polish-German border, and call for the creation of a IVth Reich.
De ifrågasätter den polsk-tyska gränsen och kräver bildandet av ett fjärde rike.
EnglishFirst of all, there must be much more cross-border cooperation between countries.
För det första måste vi ha mycket mer gränsöverskridande samarbete mellan länder.
English What equipment does the Lithuanian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de litauiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
EnglishWhat is new is that cross-border workers' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.
EnglishIt is the realisation of the dream of Europe - a Europe without border controls.
Det är förverkligandet av drömmen om Europa - ett Europa utan gränskontroller.
EnglishMany border regions are already marginal areas with large structural deficits.
Många av gränsregionerna är redan nu randområden med stora strukturella brister.
EnglishI was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
Jag var medveten om vad som pågick, visserligen från den bättre sidan av gränsen.
EnglishThey can be separated from the working area by either a background or a border.
Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.
EnglishHigh-quality and cross-border services in particular are this continent's future.
Hög kvalitet och framför allt gränsöverskridande tjänster är kontinentens framtid.
EnglishMacro-regions are ideal instruments for dealing with cross-border challenges.
Makroregioner är ett perfekt verktyg för att hantera internationella utmaningar.
EnglishImagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Döm om min förvåning: den optimala sammankopplingen saknas vid den tyska gränsen.
English What equipment does the Spanish border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de spanska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
English What equipment does the Slovenian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de slovenska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
English What equipment does the Romanian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de rumänska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
EnglishEffective cross-border protection of intellectual property offers many benefits.
Ett sådant gränsöverskridande skydd av immateriella rättigheter ger stora fördelar.
EnglishHere you can select a border to frame the paragraph, and also a shadow if desired.
Här kan du välja ut en inramning som ramar in stycket, med skugga om du vill det.
EnglishCheck here if you want to fit the width of the border to the width of the text.
Markera den här rutan om du vill att ramens bredd ska anpassas till textens bredd.
EnglishWhat is new is that cross-border workers ' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.