"blog" traduzione svedese

EN

"blog" in svedese

volume_up
blog {sostantivo}
SV

EN blog
volume_up
{sostantivo}

1. Tecnologia

blog
volume_up
blogg {gen. com.}
Via a blog she found the Radiology Education at Luleå University of Technology.
Via en blogg hittade hon Röntgenutbildningen på Luleå tekniska universitet.
Learn about the student life in Space Technolog on her blog Fahrenheit -40 °.
Läs om studielivet på Rymdteknik på hennes blogg Fahrenheit −40°.
For the very latest in news, check out the official Google Webmaster blog.
De senaste nyheterna skriver vi om i Googles officiella blogg för webbansvariga.

Sinonimi (inglese) per "blog":

blog
English

Esempi di utilizzo "blog" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe blog was one of the most interesting political and cultural developments in contemporary China.
Bloggen var en av de intressantaste politiska och kulturella utvecklingarna i dagens Kina.
EnglishAnd I actually went to the Marginal Revolution blog by Tyler Cowen.
Och gick in på Marginal Revolution bloggen av Tyler Cowen.
EnglishAnd to stay up to date on the latest news and announcements from Origin, read the Origin Insider Blog.
Och för att hålla dig informerad om det senaste från Origin bör du läsa Origin Insider-bloggen.
EnglishTo learn more about WebGL, check out the Chromium Blog.
Om du vill lära dig mer om WebGL, besöker du Chromium-bloggen .
EnglishIn the blog you can read about studies, career, life in Lulea and a large dose of nutrition and health.
I bloggen kan du läsa om studierna, livet i Luleå, hennes karriärtankar och en stor dos kost och hälsa.
EnglishProject blog: Master Programme in Computer Science and Engineering
EnglishPlease follow along the Chromium blog for updates.
Läs Chromium-bloggen om du vill ha uppdateringar.
EnglishI'm dead, and this is my last post to my blog.
Jag är död och detta är mitt sista inlägg i bloggen.
EnglishIf the content in question is on a site you own, delete the problematic blog post, content, or images.
Om det aktuella innehållet finns på en webbplats som du äger tar du bort det känsliga blogginlägget, innehållet eller bilden.
EnglishThe blog can tell Google Chrome to pre-load the “next post,” so the page shows instantly when you click it.
Bloggen kan instruera Google Chrome att läsa in nästa inlägg i förväg så att sidan visas direkt när du klickar på länken.
EnglishYou put it on the front page of your blog.
EnglishShe calls the blog Felicia in the north.
EnglishIf a blogger is publishing unflattering photos of you, take pictures you prefer and publish them in a blog post.
Om en bloggare publicerar pinsamma fotografier av dig tar du bilder av dig själv som du gillar och publicerar dem i ett blogginlägg.
EnglishBut the quality of a blog stands or falls by its author and not all bloggers are equally honourable in their intentions.
Men kvaliteten på bloggar står och faller med skribenterna och det är inte alla bloggare som är lika hederliga i sina avsikter.
EnglishMost website development tools, especially blog tools, can require users to prove they're a real live human, not a nasty spamming engine.
Här är några förslag på hur du hindrar eller minskar mängden kommersiell skräppost av det slaget på din webbplats.
EnglishIn his Internet blog he reports on political prisoners and on the victims of land confiscations for the forthcoming Olympics.
På sin internetblogg rapporterar han om politiska fångar och om offren för markkonfiskering inför de kommande olympiska spelen.
EnglishIn addition, you may wish to review our two-part blog series to troubleshoot any revenue fluctuations you’re seeing in your account.
Du kanske också vill läsa vår bloggserie i två delar för att ta reda på vad eventuella intäktsvariationer i ditt konto beror på.
EnglishWeb Clips show you news headlines, blog posts, RSS and Atom feeds*, and relevant sponsored links, right at the top of your inbox.
Webbklipp visar nyhetsrubriker, blogginlägg, RSS- och Atom-flöden* och relevanta sponsrade länkar. Allt detta ser du överst i inkorgen.
EnglishRead Hugo's blog
EnglishSo 500 people applied, and four were selected to actually go and tour the facility in question, and thus inspect it and then blog about it.
Så 500 personer ansökte och fyra valdes till att faktiskt besöka anstalten i fråga och därmed inspektera den och sedan blogga om den.