"best practice method" traduzione svedese

EN

"best practice method" in svedese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "best practice method" viene usato.

Traduzioni simili a "best practice method" in svedese

best sostantivo
Swedish
best aggettivo
Swedish
best avverbio
well sostantivo
well aggettivo
well avverbio
practice sostantivo
to practice verbo
method sostantivo

Esempi di utilizzo "best practice method" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe want to work out a best practice method together with the Commission.
Vi vill tillsammans med kommissionen utarbeta denna metod för best practice.
EnglishDo you believe that the best-practice method could optimise our performance?
Tror ni att best practice-metoden skulle kunna ge ett optimalt resultat?
EnglishIt should monitor what the Member States are doing and it should provide a 'best practice' method for the best solution.
EU bör övervaka medlemsstaternas åtgärder och tillhandahålla uppgifter om bästa metoder för att lösa saken på bästa sätt.
EnglishCould we use a best-practice method to identify the budget lines with which we actually do anything substantive to promote sustainable development?
Skulle vi med hjälp av en best practice-metod kunna granska vilka budgetposter som egentligen substantiellt främjar en hållbar utveckling?

Impara nuove parole

English
  • best practice method

Ancora più traduzioni nel dizionario Italiano-Francese di bab.la.