"to beg" traduzione svedese

EN

"to beg" in svedese

EN to beg
volume_up
[begged|begged] {verbo}

We cannot have a situation where Parliament actually has to beg for it.
Vi kan inte ha en situation där parlamentet faktiskt måste tigga och be om information.
I come to beg for the lives of my sisters, my mother, my grandmother.
Jag kommer för att be dig skona mina systrar...... min mor och mormor.
I just beg Parliament not to press me to do it by 31 January.
Jag vill bara be parlamentet att inte pressa mig att göra det före den 31 januari.
We cannot have a situation where Parliament actually has to beg for it.
Vi kan inte ha en situation där parlamentet faktiskt måste tigga och be om information.
I therefore beg your understanding when I need to interrupt speakers.
Jag vill därför be om er förståelse när jag måste avbryta talare.
(PT) Mr President, ladies and gentlemen, I must once again beg forgiveness for my lateness.
Jag vill be om ursäkt igen för att jag var sen.
to beg (anche: to cadge, to scrounge, to bum)
If children are constantly hungry, they will begin to beg and even steal.
Om barn alltid går hungriga kommer de att börja tigga och till och med stjäla.
We cannot have a situation where Parliament actually has to beg for it.
Vi kan inte ha en situation där parlamentet faktiskt måste tigga och be om information.
Without MTV and clean sheets she'll beg to come home.
Utan MTV och rena lakan kommer hon att tigga om att få komma hem.
to beg
Without MTV and clean sheets she'll beg to come home.
Utan MTV och rena lakan kommer hon att tigga om att få komma hem.
Afghan women should not have to beg for the right to education as a favour.
De afghanska kvinnorna skall inte behöva tigga om rätten till utbildning som en nåd, utan det skall vara en rättighet.
Now we forget the words of this blackmailer and run after him begging for cooperation?
Ska vi nu glömma bort det uttalandet från denne utpressare och springa efter honom och tigga om samarbete?
to beg
volume_up
tig {v.}
to beg (anche: to apprehend, to arrest)
to beg

Esempi di utilizzo "to beg" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English   Mr President, I beg permission to raise a matter concerning human rights.
   – Herr talman! Jag ber att få ta upp en fråga om de mänskliga rättigheterna.
EnglishI beg your pardon, but you must read your Rules of Procedure very carefully.
Ursäkta, men på den punkten måste ni nog läsa arbetsordningen lite noggrannare.
EnglishI beg you earnestly to comment on this matter again in your concluding explanations.
Jag ber er vänligen att ännu en gång yttra er i denna fråga i era kommentarer.
EnglishOnce again I beg you, be positive, but be honest and make things plain too.
Ännu en gång ber jag er att vara positiva, ärliga och också göra saker tydliga.
English   Mr President, I beg leave to speak under Rule 146 of our Rules of Procedure.
   Herr talman! Jag ber att få yttra mig i enlighet med artikel 146 i arbetsordningen.
EnglishThat such a ban endangers the availability of medical drugs, I beg to doubt.
Att ett sådant förbud skulle äventyra tillgängligheten för mediciner betvivlar jag.
EnglishI beg you, Mr Yiannitsis, spare us all a disappointment in this respect.
Jag ber er, herr minister, bespara oss alla ett misslyckande på den här punkten.
EnglishI beg you to include social indicators alongside the economic indicators.
Ta hänsyn även till de sociala indikatorerna, inte bara de ekonomiska indikatorerna.
EnglishI beg the Commissioner also to incorporate these amendments in the corresponding draft.
Jag ber kommissionen att även införa dessa ändringar i motsvarande förslag.
EnglishI beg the Parliament, in its vote tomorrow, to keep the door open this time.
Jag ber parlamentet att i omröstningen i morgon fortsätta hålla dörren öppen denna gång.
EnglishLike Mr Cot, I beg the Commissioner to make sure that this is done.
Jag ber kommissionären, vilket också Cot gör, se till att detta blir verklighet.
EnglishI beg you to pay attention to the problem of these very small airlines.
Jag ber er om att uppmärksamma problemen som dessa mycket små flygbolag har.
English(FR) Mr President, I beg your pardon, but I am undoubtedly the victim of a secret lobby.
(FR) Herr talman! Jag ber om ursäkt, men jag är utan tvivel utsatt för en hemlig lobby.
EnglishI beg of you, therefore, that we do not follow the Commission's proposal to the end.
För guds skull, låt oss då inte helt och hållet gå med på det som kommissionen föreslår oss.
EnglishI beg you to exercise some self-control please, so that we can do our work properly.
Jag ber att ni själva tänker på detta för att få en så god ordning som möjligt i vårt arbete.
EnglishIf I may beg your indulgence, I would like to share some of my initial impressions with you.
Med ert överseende skulle jag vilja delge er några av mina första intryck.
EnglishFinally, I beg to differ with Mr Dover on the subject of quotas.
Slutligen vill jag tala om att jag inte håller med Den Dover i frågan om kvotering.
EnglishMr President, I beg leave to speak under Rule 146 of our Rules of Procedure.
Vi bestrider inte det faktum att Turkietfrågan är mycket viktig.
EnglishCould I beg your indulgence perhaps to draw it to the attention of our rapporteur?
Kunde ni vara så snäll att påpeka detta för vår föredragande?
EnglishThose who rely on copyright for their income would beg to differ.
De som är beroende av upphovsrätt för att få inkomster har säkert en annan uppfattning.