"beef" traduzione svedese

EN

"beef" in svedese

volume_up
beef {sostantivo}
SV

EN beef
volume_up
{sostantivo}

1. generale

beef (anche: capacity, drive, energy, force)
volume_up
kraft {gen. com.}
In our opinion, the Commission and the Member States did not make a conscientious effort to ensure that the compulsory beef labelling system would enter into force as planned.
Vi anser att kommissionen och medlemsstaterna inte med all konsekvens har arbetat för att det obligatoriska systemet för märkning av nötkött skall kunna träda i kraft som planerat.
beef (anche: bag, body, force, intensity)
volume_up
styrka {gen. com.}
beef
volume_up
muskler {pl} [gerg.]
What we really want with India is a lot more - I will not say beef - muscle in our relationship and a lot more substance to it.
Det vi verkligen vill ha med Indien är mycket mer - jag säger inte kött - muskler i våra förbindelser, och mycket mer substans.
In addressing for a third time this beef issue that no one wants to handle after all the media hype we know about, we are flexing our legislative and regulatory muscles!
Nåväl, genom att för tredje gången ingripa i detta ärende om nötkött, som ingen vill veta av efter mediachockerna vi känner till, tränar vi alltså våra lagstiftande och normgivande muskler.
beef
Portuguese producers are still suffering from the ban on beef and veal exports.
De portugisiska producenterna har också tyngts av exportembargot för nötkött.
Institutional caterers, hypermarkets and slaughterhouses refused to accept beef.
Storkök och restauranger, stormarknader och slakterier vägrade befatta sig med nötkött.
The beef ban for Northern Ireland is unjust and should be lifted immediately.
Förbudet mot nordirländskt nötkött är orättvist och måste hävas omedelbart.
beef
volume_up
biff {gen. com.}
Det är svenska för en biff som är rostad.
It is now some 150 years since refrigeration was introduced, which allowed beef from Argentina to be imported into Europe.
Det är nu cirka 150 år sedan frysningen introducerades, som gjorde det möjligt att importera biff från Argentina till Europa.
beef
These announcements spread panic amongst consumers and the beef market collapsed.
Dessa tillkännagivanden skapade panik hos konsumenterna, och marknaden för oxkött bröt samman.

2. Inglese americano

beef (anche: bother, brawl, dispute, flare-up)

Sinonimi (inglese) per "beef":

beef

Esempi di utilizzo "beef" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBeef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
Nötkreatursuppfödarna ber inte om några speciella privilegier - bara lika villkor.
EnglishIt was the Tories, who, through their ludicrous beef war, escalated the crisis.
Det var torypartiet som genom sitt löjeväckande nötköttskrig trappade upp krisen.
EnglishWe have witnessed this in the pig industry, the beef industry and the milk industry.
Vi har bevittnat detta inom svinindustrin, nötköttsindustrin och mjölkindustrin.
EnglishThat is why I cannot accept amendments seeking to raise the beef premiums either.
Därför kan jag inte heller godkänna ändringsförslagen om höjning av nötboskapsbidrag.
EnglishWe think about cattle, beef, dairying, sheep, vegetables, wine and so on.
Vi tänker på boskap, nötkreatur, mjölkproducenter, grönsaker, vin och så vidare.
EnglishNow we have been racked by BSE in the beef sector and are trying to recover from that.
Nu har vi plågats av BSE inom nötsektorn och försöker återhämta oss från detta.
EnglishMr President, we have adjourned the debate on beef labelling until late this evening.
Herr talman! Vi skjuter upp debatten om nötköttsmärkningen till sent i kväll.
EnglishIrish farmers are experiencing major problems, particularly in the beef sector.
Irländska bönder upplever enorma problem, speciellt inom nötköttssektorn.
EnglishTools to support the beef industry in tackling this crisis must be implemented.
Det behövs stödinstrument för att nötköttskedjan skall kunna konfrontera den här krisen.
EnglishNow to us, beef might be a big deal but to a cow, it's just another day.
För oss, kan tjurar vara en stor sak...... men för en ko, är det bara ännu en dag.
EnglishWe cost the European beef producers something like EUR 12 to 15 billion.
Vi kostade de europeiska nötköttsproducenterna omkring 12 - 15 miljarder euro.
EnglishSafe products are the key to the restoration of a stable beef and veal market.
Bara på så vis kommer vi att finna vägen tillbaka till stabiliteten på nötköttsmarknaden.
EnglishWhy should this be applied only to beef producers and not to poultry farmers?
Varför skulle den här rätten tillämpas för nötköttsuppfödare och inte för hönsuppfödare?
EnglishIrish beef producers have already been experiencing a severe financial crisis.
Irländska köttproducenter har redan fått utstå en svår ekonomisk kris.
EnglishWe should not be discussing a sensitive question, such as this beef issue, on the hoof.
Vi bör inte diskutera en känslig fråga som denna nötköttsfråga genom att improvisera.
EnglishIn the beef sector, Amendments Nos 48 to 53 aim to reverse the Commission's proposal.
I nötköttssektorn syftar ändringsförslag 48-53 till att vända på kommissionens förslag.
EnglishThe BSE crisis has understandably shaken consumer confidence in beef.
BSE-krisen har helt förståeligt skakat konsumenternas förtroende för nötköttet.
EnglishI wish to raise one concern, however, with regard to beef imports into the EU.
Jag vill emellertid påpeka ett problem som gäller köttimport till EU.
EnglishProvision is also made for a beef and beef product labelling system.
I förordningen föreskrivs också ett system för märkning av kött och köttprodukter.
EnglishAs the man on the English-speaking street says, though, 'Where's the beef?'
Men, som vanliga engelskspråkiga människor säger, ”Where's the beef?”.