"astray" traduzione svedese

EN

"astray" in svedese

SV

EN astray
volume_up
{avverbio}

astray (anche: wrong)
volume_up
vilse {avv.}

Sinonimi (inglese) per "astray":

astray
English

Esempi di utilizzo "astray" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI do not believe that ‘ Standards before Status ’ is the only way; so far, it has led us astray.
Sextio procent av befolkningen är unga människor och 50 procent av dem saknar arbete.
EnglishYou are leading the people, the citizens of Europe astray.
På det viset gör ni så att befolkningen, medborgarna förlorar tilltron till Europa.
EnglishThat being said, our Parliament must not be led astray by the Commission on nuclear matters.
Nog om detta, vårt parlament får inte vilseledas av kommissionen i frågor som gäller kärnkraften.
EnglishI do not believe that ‘Standards before Status’ is the only way; so far, it has led us astray.
Jag anser inte att ”standard före status” är den enda vägen. Hittills har det lett oss på avvägar.
EnglishHowever, this is exactly what is leading the people of Europe astray.
Men detta är precis vad som vilseleder Europas invånare.
EnglishBut please do not let yourself be led astray by those with a historically proven inability to handle money.
Låt er dock inte vilseledas av dem som har en historiskt bevisad oförmåga att hantera pengar.
EnglishGiven the number of technical issues that have been raised, it would lead me too far astray to comment on all of them.
På dessa områden kan medlemsstaterna behålla sina nationella bestämmelser.
EnglishShe was our prize graduate student till she went astray.
Hon varvår pristagande student tills hon kom på avvägar.
EnglishAnyone who does not take action against children and minors being abused and lead astray is jeopardising the future.
Den som inte agerar emot det faktum att barn och ungdomar utnyttjas och förleds äventyrar framtiden!
EnglishDo not be led astray by the protectionists of all countries, but go into the new millennium with a new concept!
Låt er inte vilseledas av protektionister i alla länder, utan gå in i det nya årtusendet med ett nytt koncept.
English- (PL) Mr President, I too was led astray.
EnglishThat has gone astray for some reason.
Detta har av någon anledning hamnat på avvägar.
EnglishSo this is where people went astray again.
EnglishBut nationalism dumbs people down and leads them astray, as we have seen on several occasions during this century.
Men nationalismen fördummar människor och vilseleder dem, något som vi har fått uppleva många gånger under det här århundradet.
EnglishWe will now lead many consumers astray.
EnglishLet us not allow ourselves to be led astray.
EnglishThis afternoon Mr Deprez realised that his speakers had gone astray and now this evening he wants his report to be postponed.
Under eftermiddagen märkte Deprez att hans talare hade försvunnit, och nu vill han i kväll att hans betänkande skall skjutas upp.
EnglishI would like to join those who are briefly reminding you of a couple of mirages by which you should not allow yourself to be led astray.
Jag skulle vilja instämma med de som kortfattat påminner er om ett par illusioner som ni inte bör låta er vilseledas av.
EnglishGiven the number of technical issues that have been raised, it would lead me too far astray to comment on all of them.
Med hänsyn till de många tekniska frågor som har rests, skulle jag komma alltför mycket på villovägar om jag kommenterade samtliga av dem.
EnglishI can only assume that my request for an explanation of vote went astray in the confusion caused by Members leaving the Chamber.
Jag kan bara anta att min begäran om en röstförklaring hamnade på villovägar i den förvirring som uppstod då ledamöter lämnade kammaren.