"applause" traduzione svedese

EN

"applause" in svedese

volume_up
applause {sostantivo}
SV

EN applause
volume_up
{sostantivo}

1. "clapping (of hands)"

applause
volume_up
applåd {gen. com.} (handklappning)
(Applause) Would you like to try a more standard calculator, just in case?
(applåd) Vill ni testa en enklare miniräknare kanske? ~~~ För säkerhets skull?
This proposal for codification therefore warrants my applause and full support.
Detta förslag till kodifiering förtjänar därför min applåd och mitt fulla stöd.
(Applause) And in the first year, I had to fire half of the men.
(Applåd) Och under det första året, var jag tvungen att avskeda hälften av männen.

Sinonimi (inglese) per "applause":

applause

Esempi di utilizzo "applause" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe are all - and the applause showed this - deeply touched by your convictions.
Vi är alla djupt rörda över er övertygelse - och det framgick av applåderna.
EnglishThank you very much, Mr Prodi; the mind of this House is expressed in its applause.
Tack så mycket, herr Prodi. Parlamentet uttrycker sin mening genom applåderna.
English   My Lord, I came close to joining in the applause, which I am not permitted to do.
   – Herre Gud, jag höll på att applådera jag också, och det får jag inte göra.
English(FR) Mr President, you called for applause for the Tunisian delegation a moment ago.
(FR) Herr talman! För en stund sedan bad ni oss välkomna Tunisiens delegation.
EnglishThe applause for Mr Saryusz-Wolski, who has just spoken, shows that we are united.
Applåderna för Jacek Emil Saryusz-Wolski, som just har talat, visar att vi är enade.
EnglishOur applause demonstrates how attentively we all listened to you, Commissioner.
Applåderna i kammaren visar hur var och en uppmärksamt har lyssnat till er.
English(Applause) No, now and then I put in a mistake, just to emphasize how difficult it is.
Lite då och då lägger jag in ett misstag, bara för att poängtera hur svårt det är.
English   Mr President, I am sure the applause was not for the fact that I am about to speak.
   – Herr talman! Jag är säker på att applåderna inte var ämnade för mig.
EnglishThe applause shows how well it has been received here in the European Parliament.
Applåderna visar hur väl det har mottagits här i Europaparlamentet.
EnglishMy Lord, I came close to joining in the applause, which I am not permitted to do.
Brott mot mänskliga rättigheter riktade mot en annan individ är brott som riktas mot oss alla.
EnglishAs you can hear from the applause, the House has taken note of your comment.
Kammaren har, som vi hör av applåderna, tagit del av era påpekanden.
English(The House rose and gave sustained applause)(The formal sitting was closed at 12.50 p.m.)
(Ledamöterna i kammaren applåderade länge.)(Det högtidliga mötet avslutades kl. 12.50.)
EnglishLike him, I am unable to join in the euphoria and applause that greeted it in many quarters.
Jag kan inte heller ansluta mig till euforin och applåderna som förekom på många håll.
EnglishThat is why I could not give him the applause I would have liked to give.
I Storbritannien var Glasgows tid som europeisk kulturhuvudstad 1990 en riktig framgångssaga.
EnglishIt seems that those who say that we need to make more cuts get the loudest applause.
Det förefaller som om de som säger att vi måste göra fler nedskärningar får de högsta applåderna.
English(Applause) These are supposed to simulate the actual form of a sprinter when they run.
Så, jag springer på dessa, och har chockat halva världen med dem.
EnglishThank you, Commissioner, I think the applause in the Chamber reflect Parliament's satisfaction.
Tack, fru kommissionsledamot! Av applåderna att döma tror jag att parlamentet är belåtet.
English   I believe that the applause is indicative of our fellow Members’ approval of what you have said.
   – Jag tror att applåderna visar våra kollegers stöd för det ni nyss sa.
EnglishI concur with the warm applause for Mr Poettering on that point.
Jag ansluter mig till den varma applåden för Poettering på den punkten.
EnglishI heard a student say after the applause that followed the lecture of the highly appreciated professor.
hör jag en student säga i sorlet som uppstår efter att applåderna har tystnat.