"annoyed" traduzione svedese

EN

"annoyed" in svedese

SV

EN annoyed
volume_up
{aggettivo}

Han var enormt arrogant och irriterad.
I stopped doing so because I was so damned annoyed at the inconvenience at Paris airport.
Jag slutade med den för att jag blev så förbaskat irriterad av besvärligheterna på flygplatsen i Paris.
If I'm cooking, the door is shut, the kids are out, the phone's on the hook, if she comes in I get annoyed.
Om jag lagar mat, dörren är stängd, barnen är ute, telefonluren är på, om hon kommer in blir jag irriterad.
annoyed (anche: affected, agitated, appalled, disgusted)
Då skulle jag också bli upprörd.
Usually, when we feel annoyed, hatred or upset with someone, or obsessed with something, the mind goes again and again to that object.
Vanligtvis, när vi känner oss irriterade, hatiska eller upprörda av någon, eller är besatt av någonting, så återkommer medvetandet hela tiden till objektet.
annoyed (anche: indignant, resentful)
annoyed (anche: indignant)
annoyed (anche: indignant)
annoyed (anche: wroth, huffish)
I am annoyed that Parliament has made its contribution too late.
Jag är förargad över att parlamentet har lämnat sitt bidrag för sent.

Sinonimi (inglese) per "annoyed":

annoyed

Esempi di utilizzo "annoyed" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThey are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
De är arga eftersom de själva inte längre står ut med den här situationen.
EnglishShe will no doubt be annoyed with me if she has to stay here until one in the morning.
Hon blir säkert ilsken på mig om hon fortfarande måste vara kvar klockan ett i natt.
EnglishI am slightly annoyed that women, specifically, have been given the shortest programme.
Jag är lite oroad över att kvinnor uttryckligen har givits det kortaste programmet.
English(BG) Mr President, Commissioner, Mr Posselt's statement has annoyed me.
(BG) Herr talman, fru kommissionsledamot! Bernd Posselts anförande irriterade mig.
EnglishThey almost treated you with suspicion rather than welcoming you, which annoyed many people.
De behandlade en snarare misstänksamt än välkomnande, vilket irriterade många människor.
EnglishYour users care about your community and are annoyed by spam too.
Dina användare bryr sig om din webbplats och de störs också av skräppost.
EnglishI am annoyed that Parliament has made its contribution too late.
En hel del av reformerna avspeglar de önskemål som har uttryckts av Europaparlamentet.
EnglishSomeone annoyed me, and I asked him rather sharply to be quiet.
Det var en person som störde mig och jag uppmanade honom tämligen bryskt att vara tyst.
EnglishCommissioner, Mr President, I have to say that I am rather annoyed.
Herr kommissionär, herr talman! Jag känner mig lite besvärad.
EnglishWe are very annoyed that this vote must take place in May.
Vi är mycket förargade över att denna omröstning måste äga rum i maj.
EnglishWho has not been annoyed by an unsolicited call from an insurance sales person at an inconvenient moment?
Vem har inte redan förargats över det oönskade telefonsamtalet från en försäkringsagent på fel tid?
EnglishThe citizens are not annoyed with the Italian Government.
Medborgarna är inte arga på den italienska regeringen.
EnglishAs far as the Economic Recovery Plan is concerned, I must say that I am really annoyed with the Commission.
När det gäller den ekonomiska återhämtningsplanen måste jag säga att jag verkligen är arg på kommissionen.
EnglishMany of the citizens of Europe were annoyed about this.
Många av EU:s medborgare blev irriterade över detta.
EnglishMr President, President-in-Office of the Council, I am not sure whether my ironic remark annoyed you.
Herr talman, herr tjänstgörande rådsordförande!
EnglishSome of us are starting to become annoyed.
EnglishTo be perfectly clear, Mr President, I was also annoyed about what some people have called Wathelet's flight.
För att göra det hela alldeles klart, herr ordförande, även jag har irriterat mig på det som somliga har nämnt: Wathelets flykt.
EnglishAt the time I was annoyed about this but I find it positive that it is now being proposed to label these foods too.
Jag tyckte det var förargligt då, men jag tycker att det är bra att man nu föreslår att även dessa produkter skall märkas.
EnglishI can't stand it when you're annoyed with me.
EnglishHence we are already very annoyed that it is taking the European Commission so long to revise the Toys Directive.
Vi är således redan mycket irriterade över att kommissionen tar så lång tid på sig att se över direktivet om leksakers säkerhet.