"to a fault" traduzione svedese

EN

"to a fault" in svedese

EN to a fault
volume_up
{avverbio}

to a fault (anche: outrageously, over)
It is not the fault of the Court that the European Union has decided to have such an excessive number of working languages.
Det är inte domstolens fel att Europeiska unionen har beslutat att antalet arbetsspråk skall vara så överdrivet.

Sinonimi (inglese) per "to a fault":

to a fault

Esempi di utilizzo "to a fault" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe fact that this European pillar does not exist is not the Americans' fault.
Och att det inte finns någon sådan europeisk pelare, är inte amerikanernas fel.
EnglishYou were talking as if it was my group's fault that nothing has happened so far.
Ni har i varje fall talat som om det vore vår grupps fel att det nu inte har skett.
English   Mr President, I am sorry I was not here earlier: it was Air France’s fault.
   – Herr talman! Jag beklagar att jag inte kom tidigare: det var Air Frances fel.
EnglishIt is not their fault that their time has been wasted: it is that of the Presidency.
Det är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.
EnglishAs you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
Som ni kanske vet ligger kärnkraftverket i Krško på denna förkastningslinje.
EnglishIt is not its fault that it has taken so long to find its way to the European Union.
Det är inte Polens fel att det först så sent finner vägen in i Europeiska unionen.
EnglishIt is not my fault if you were not at the sitting at the time of the vote.
Det är inte mitt fel att ni inte var närvarande när det var dags för omröstning.
EnglishWhose fault will it be if beneficiaries do not get any subsidies early next year?
Vems fel blir det om mottagarna inte får några bidrag i början av nästa år?
EnglishSegregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
Segregationen leder till en ond cirkel och skapar skiljelinjer inom samhällen.
EnglishWhat I have said is not meant to be controversial: it is not Parliament's fault.
Det jag har sagt är inte tänkt att vara kontroversiellt: det är inte parlamentets fel.
EnglishIt is hardly our fault that Italy has so many ancient monuments to preserve ".
Är det vårt fel om Italien är så fyllt av antikviteter som måste bevaras? "
EnglishWe then say it is their own fault, they themselves are to blame, they do not fit in.
Det är deras eget fel, säger man, de provocerade fram det, de vill inte anpassa sig.
EnglishAs Mr Delors says, it is this 'structural fault' that we are currently paying for.
Som Jacques Delors själv säger är det detta ”strukturfel” som vi nu betalar priset för.
EnglishThis raises the question: who is at fault for this supposedly overzealous regulation?
Det väcker frågan: Vem ansvarar för denna förmodade överambitiösa reglering?
English(Laughter) But actually, it's not my fault; it's from the Guardian newspaper.
(Skratt) Men det är faktiskt inte mitt fel, den är tagen ifrån tidningen the Guardian.
EnglishWe have seen the unfortunate conflict in Georgia, where there was fault on both sides.
Vi har bevittnat den tragiska konflikten i Georgien, som båda sidor bär skuld till.
EnglishIt is hardly our fault that Italy has so many ancient monuments to preserve".
Är det vårt fel om Italien är så fyllt av antikviteter som måste bevaras?"
EnglishIt is the fault of the national governments, because they could not agree.
Det är de nationella regeringarnas fel eftersom de inte kunde komma överens.
EnglishActually, it's males that carry the mutant gene and pass it on, so it's his fault.
Faktiskt, är det hannarna som bär på mutant genen och för den vidare, så det är hans fel.
EnglishTo be precise, it is the fault of the people in charge of the system.
Det är, närmare bestämt, ett misstag av de personer som har ansvar för systemet.