"a bunch of" traduzione svedese

EN

"a bunch of" in svedese

EN a bunch of
volume_up
[esempio]

a bunch of
That's because an Apache triathlon used to be you'd run 50 miles across the desert, engage in hand-to-hand combat, steal a bunch of horses and slap leather for home.
Det var därför ett Apache-triathlon brukade vara att man sprang 8 mil genom öknen slogs man mot man, stal ett gäng med hästar och sköt på varandra hela vägen hem.

Traduzioni simili a "a bunch of" in svedese

A sostantivo
A aggettivo
Swedish
a articolo
bunch sostantivo
to bunch verbo
Swedish
of preposizione

Esempi di utilizzo "a bunch of" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishA bunch of happy communities tied together is a happy city and a happy world.
Lyckliga grannskap bildar tillsammans en lycklig stad och en lycklig värld.
EnglishIt is not a bunch of naive amateurs we are dealing with here.
Vi kan inte blunda för att det knappast är några naiva amatörer vi har att göra med här.
EnglishYou are too poor a bunch of soldiers to give others guidance on security.
Ni är alltför usla militärer för att vägleda andra i vad säkerhet innebär.
EnglishAnd so this has raised a bunch of problems for them when dealing with these sorts of issues.
Och detta har skapat massor av problem för dem när de hanterar dessa problem.
EnglishThey are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch.
Den är koncentrerad till tre företag: Cargill, ADM och Bunch.
EnglishThe detainees are not a bunch of scouts that have got lost on an outing.
Dessa fångar är inte ett gäng scouter som gått vilse under en hajk.
EnglishThe first time I looked at the tape, it looked like a bunch of static.
Första gången jag såg på bandet såg det ut som statisk elektricitet.
EnglishI voted against this particular report for a whole bunch of reasons.
Jag röstade emot detta särskilda betänkande av en massa anledningar.
EnglishShe bought a bunch of greenhouse flowers, wrapped in plastic.
Hon köpte en bukett blommor som odlats i växthus, som var inslagen i plast.
EnglishI didn't want you walking around naked in front of a bunch of guys you didn't know.
Ni ska inte behöva visa er nakna framför främmande karlar.
English(Laughter) All right, so we can do this with a bunch of dinosaurs.
(Skratt) Okej, så samma sak kan vi göra med en massa dinosaurier.
EnglishIt's -- look, it's a bunch of cards that gives this impression.
Det är, kolla det är en hel bunt med kort som ger det här intrycket.
EnglishWe learned of Marshall Kay's geosynclinal cycle, which is a bunch of crap.
Vi lärde oss Marshall Kays teorier som är helt felaktiga.
EnglishThe detainees are not a bunch of scouts that have got lost on an outing.
Bilder från marinbasen visar celler som är betydligt bättre än cellerna i många EU-länders fängelser.
EnglishStockholm is full of posters reading: ‘Tulips give you that spring feeling — buy a bunch today!
Stockholm är för tillfället fyllt av affischer med följande text;
EnglishIt always make a change when we are such a small bunch in this Chamber and we are all together on this.
Det blir alltid annorlunda när vi är så få här i kammaren och alla står enade i frågan.
EnglishA bunch of happy families in a neighborhood is a happy community.
Lyckliga familjer i ett grannskap bildar ett lyckligt grannskap.
EnglishThe proton is obviously made of a whole bunch of little particles.
Protonen är uppenbarligen gjord av ett helt gäng små partiklar.
EnglishMoore came by and had a bunch of those corporate fellas with him and it was damn embarrassing.
Moore kom förbi...... och han hade ett gäng slipsnissar med sig... och det var väldigt genant.
EnglishNow, listen, I have got a swell bunch of guys intercepting Marquez's army...... but they've got no guns.
Jag har ett gäng grabbar som genskjuter Marquez, men de har inga vapen.