"so well" traduzione rumeno

EN

"so well" in rumeno

RO
volume_up
so {avv.}
RO
volume_up
so {cong.}
RO
volume_up
so {prep.}

EN so well
volume_up
{preposizione}

so well (anche: from)
volume_up
de {prep.}
However, knowledge management is not so well dealt with in the European Union.
Totuși, gestionarea cunoștințelor nu este realizată atât de bine în cadrul Uniunii Europene.
Some spyware can hide itself so well that it can't be removed.
Unele programe spion se pot ascunde așa de bine încât nu se pot elimina.
That is why his report is so well drafted, and I thank him.
De aceea raportul său este atât de bine redactat și îi mulțumesc.

Sinonimi (inglese) per "so":

so

Traduzioni simili a "so well" in rumeno

so avverbio
Romanian
so congiunzione
Romanian
so preposizione
Romanian
well sostantivo
well aggettivo
well avverbio
well interiezione
Romanian
well congiunzione
well preposizione
Romanian
well pronome
well ? pronome

Esempi di utilizzo "so well" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThat is the problem with this procedure, as we are now demonstrating so well.
Aceasta este problema acestei proceduri, după cum se poate observa.
EnglishEveryone knows the facts all too well, so I will not dwell on that.
Toată lumea cunoaşte prea bine faptele, astfel încât nu voi insista asupra acestui aspect.
EnglishThe Czech administration is managing the situation very well so far.
Administraţia cehă gestionează situaţia foarte bine până acum.
EnglishWe commemorate the event every March, and the presidents of two other countries did so as well.
Comemorăm evenimentul în fiecare lună martie, la fel cum au procedat şi preşedinţii altor două ţări.
EnglishOur actions must always be well conceived so that citizens can see specific benefits from them.
Întotdeauna acţiunile noastre trebuie gândite în aşa fel încât cetăţenii să poată vedea beneficii concrete.
EnglishThat is all very well, but so many of the Member States of the European Union have still not signed up.
Toate aceste lucruri sunt pozitive, dar multe dintre statele membre ale Uniunii Europene nu au semnat încă.
EnglishIn the following matches they did not do so well.
În următoarele meciuri, nu s-au descurcat prea bine.
EnglishSo, well done to my colleague, Mrs Muscardini.
Așadar, felicitări colegei mele, dna Muscardini.
EnglishTo go forward with Europe and also to say what you have to say in the European Council, that you know so well - as I do.
Să mergeţi înainte şi să spuneţi ce trebuie spus în Consiliul European, ceea ce ştiţi foarte bine, ca şi mine.
EnglishSo, well done to the rapporteur and to those involved in this report in bringing it to the stage it is at today.
Aşa că un bravo pentru raportoare şi pentru cei implicaţi în acest raport pentru că l-au adus la acest stadiu, aşa cum este astăzi.
EnglishThe Spanish Presidency is taking significant steps in this direction, and the Hungarian Presidency will continue to do so as well.
Preşedinţia spaniolă ia măsuri importante în această direcţie, iar preşedinţia ungară va continua această activitate.
EnglishWe voted on the report, we did not take the final vote, so people may well wish to express themselves on the earlier votes.
Am votat raportul, nu s-a trecut la votul final, astfel încât se poate ca parlamentarii să dorească să îşi exprime opinia cu privire la votul iniţial.
EnglishThe European Union should not hesitate now to do so as well and the Arctic Council, in my view, is the best arena in which to do so.
Uniunea Europeană nu trebuie să ezite acum să procedeze si ea astfel, iar Consiliul Arctic, după părerea mea, este cea mai bună arenă în această privinţă.
EnglishMr Cashman is saying it is, and according to the wide definition in the Regulation, it could very well be so - as could the other scribbles I have here.
Dl Cashman susţine că este şi, conform definiţiei largi din regulament, ar putea avea dreptate - la fel ca în cazul altor mâzgăleli pe care le am aici.
EnglishThis is a very sensitive area for all the institutions involved - Commission, Council, European Parliament - as Mr Deprez has highlighted so well.
Acesta este un domeniu foarte sensibil pentru toate instituţiile implicate - Comisie, Consiliu, Parlamentul European - după cum foarte bine a arătat domnul Deprez.
EnglishI believe that it is unacceptable that, while any Member is speaking, there should be groups laughing and paying no attention: they could perfectly well do so outside.
Consider că este inacceptabil ca, în timp ce un membru vorbește, să existe grupuri care râd și nu sunt atente: ar putea foarte bine să facă acest lucru afară.