"since" traduzione rumeno

EN

"since" in rumeno

EN since
volume_up
{avverbio}

since
volume_up
de {avv.}
The time for a parochial approach to nuclear safety has long since gone.
Momentul pentru o abordare parohială față de siguranța nucleară a trecut de mult.
Hopes for progress under Raúl Castro, of course, have long since vanished into thin air.
Speranţa evoluţiei sub Raúl Castro a dispărut de multă vreme, desigur.
Even though the EU's policy has been pioneering, the pay gap has remained stubbornly wide since 2000.
Chiar dacă politica UE a fost de pionierat, diferenţa de remunerare stagnează din 2000.
since (anche: as)

Esempi di utilizzo "since" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI have been involved in the drawing up of legislation in my country since 1987.
Am fost implicat în elaborarea legislației în țara mea începând din anul 1987.
EnglishWe should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
Merită să salutăm promptitudinea pe care a demonstrat-o din toamna lui 2008.
EnglishIn fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
În realitate, revenim în NATO chiar dacă războiul rece a luat sfârşit încă din 1990.
EnglishNo successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
Începând cu luna mai 2009, nu au mai avut loc atacuri reuşite în Golful Aden.
EnglishAccording to EU statistics, the number of livestock has fallen by 25% since 1990.
Conform statisticilor UE numărul exploataţiilor zootehnice a scăzut din 1990 cu 25 %.
EnglishThe Christian Democrats have been in power in Italy almost uninterruptedly since 1946.
Creștin democrații sunt la putere în Italia, aproape fără întrerupere, din 1946.
EnglishSince that day, neither his family nor his loved ones have had any news of him.
Din acea zi, nici familia, nici cei apropiaţi nu mai ştiu nimic despre el.
EnglishThere have been investigations into the reasons for the crisis since 2004.
Au existat investigaţii ale motivelor care, începând cu 2004, au dus la criză.
EnglishHe is also the first citizen of the European Union to be executed in China since 1951.
Totodată, este primul cetăţean al Uniunii Europene executat în China din 1951.
EnglishMuch has changed since 1985, much has changed, and a terrible beauty has been born.
S-au schimbat multe din 1985, multe s-au schimbat şi s-a născut o frumuseţe teribilă.
EnglishFor the first time since the 1970s, we have been facing an acute worldwide food crisis.
Pentru prima dată din anii '70, ne confruntăm cu o criză alimentară globală acută.
EnglishWe have been working on a European directive since 2001 without seeing any results.
Lucrăm la o directivă europeană din anul 2001 fără a vedea vreun rezultat.
EnglishSince 2004, political contacts have increased in profile and intensity.
Începând cu anul 2004, imaginea şi intensitatea contactelor politice au crescut.
EnglishWhere is the Deputy Secretary-General, since he is not at this debate?
Unde este Secretarul general adjunct? Pentru că nu se află la această dezbatere.
EnglishWe have been pleased to note since then the progress that country has made.
Ne-am bucurat să observăm progresul pe care l-a făcut țara din acel moment.
EnglishSince 2008, Europe has had a strategy for energy and combating climate change.
Din 2008, Europa a avut o strategie pentru energie și combaterea schimbărilor climatice.
EnglishEver since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
Din acel moment, m-am călăuzit după politica agricolă comună europeană.
EnglishWe have been attempting to save the banks since 2008, when Lehman Brothers went bankrupt.
Am încercat să salvăm băncile încă din 2008, când a dat faliment Lehman Brothers.
EnglishThe politicisation of the judiciary has increased since Hugo Chávez came to power.
Politizarea puterii judiciare s-a accentuat odată cu venirea la putere a lui Hugo Chávez.
EnglishSince 2004, the Commission has been made up of one Commissioner from each member state.
Din 2004, Comisia este formată din câte un comisar din fiecare stat membru.