"similar" traduzione rumeno

EN

"similar" in rumeno

RO

"similar" in inglese

EN similar
volume_up
{aggettivo}

similar (anche: like, allied/analogous)
volume_up
similar {agg. m}
At the moment, a similar draft directive is being debated in the Council of Ministers.
În prezent, un proiect de directivă similar se dezbate în Consiliul de Miniştri.
A similar private storage scheme was also adopted in the Republic of Ireland.
Un program similar de depozitare privată a fost adoptat, de asemenea, în Republica Irlanda.
It would then be better to create a moratorium, or something similar, for these countries.
Astfel ar fi mai bine să se emită un moratoriu sau un act similar pentru aceste ţări.
similar
A similar drill will take place during the June mini-session in Brussels.
Un exercițiu asemănător va avea loc în cadrul mini-sesiunii din iunie de la Bruxelles.
Mr President, this is a very similar amendment to the one by Justas Paleckis.
Dle preşedinte, acesta este un amendament foarte asemănător celui făcut de Justas Paleckis.
It might be called a wireless switch, or something similar.
Poate fi denumit comutator fără fir, wireless sau ceva asemănător.
similar (anche: comparable)
This intermediate category will also be fairer for it will provide similar support to regions which have a comparable level of development.
Această categorie intermediară va fi, de asemenea, mai echitabilă, deoarece va oferi un sprijin similar pentru regiunile care au un nivel comparabil de dezvoltare.
similar
volume_up
analog {agg. m/f}

Sinonimi (inglese) per "similar":

similar

Esempi di utilizzo "similar" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI get similar letters from people in Cyprus and from property-owners in Bulgaria.
Primesc scrisori similare de la persoane din Cipru și de la proprietari din Belgia.
EnglishSimilar decisions have been taken by Sweden, Great Britain, Iceland and Norway.
Decizii similare au fost luate de Suedia, Regatul Unit, Islanda și Norvegia.
EnglishWe would not have been able to say this in a similar debate in October 2008.
Nu am fi putut să spunem acest lucru într-o dezbatere similară din octombrie 2008.
EnglishGermany decided to take a similar step immediately after the disaster in Japan.
Germania a decis să adopte o măsură asemănătoare imediat după catastrofa din Japonia.
EnglishThe Danube countries face similar environmental and infrastructural problems.
Ţările dunărene se confruntă cu probleme similare de mediu şi infrastructură.
EnglishThe situation is similar with women living and working in the countryside.
Situația este similară pentru femeile care trăiesc și lucrează în mediul rural.
EnglishHowever, we have similar institutionalised instruments in the European Union.
Avem, totuşi, instrumente instituţionalizate similare în Uniunea Europeană.
EnglishNo similar provision exists in respect of members of the Polish Parliament.
Astfel de dispoziții nu există în cazul deputaților din Parlamentul polonez.
EnglishThe situation is also similar in the other EU countries Lithuanians have emigrated to.
Situaţia este foarte asemănătoare în alte ţări ale UE în care au emigrat lituanieni.
EnglishWe would like to see a similar approach from the Member States and the Commission.
Am dori să vedem o abordare similară venită şi din partea statelor membre şi a Comisiei.
EnglishOn some keyboards, PrtScn might appear as PRTSC, PRTSCN, or a similar abbreviation.
Pe unele tastaturi, PrtScn poate apărea scris PRTSC, PRTSCN sau cu o abreviere similară.
EnglishSimilar restrictions also exist in terms of access to third-country tenders.
Restricții similare există și în ceea ce privește accesul la ofertele din țările terțe.
EnglishSelect the Group similar taskbar buttons check box so that it is checked.
Selectați Grupare butoane similare în bara de activități, astfel încât să fie bifată.
EnglishThese issues have not been put to other countries in similar positions.
Aceste condiții nu au fost impuse altor țări aflate în situații asemănătoare.
EnglishWhat steps should we take in the future in order to anticipate or avoid similar crises?
Ce măsuri ar trebui să luăm pe viitor pentru a anticipa sau evita crize asemănătoare?
EnglishWe encourage and support neighbouring countries to do similar stress tests.
Încurajăm și sprijinim țările învecinate să efectueze teste de rezistență de acest tip.
EnglishA similar situation to the one in Japan could happen anywhere in Europe.
O situație similară celei din Japonia s-ar putea întâmpla oriunde în Europa.
EnglishToday, we see similar intentions behind the legislative endeavours in Kenya.
Astăzi, suntem martori la intenţii similare în spatele eforturilor legislative din Kenya.
EnglishThe subjects were similar and complementary, and that enabled us to exchange ideas.
Temele au fost asemănătoare și complementare, și acest lucru ne-a permis să schimbăm idei.
EnglishThere are several other Member States besides Romania that have similar concerns.
Mai există şi alte state membre, în afară de România, care se confruntă cu probleme similare.