"in defence of" traduzione rumeno

EN

"in defence of" in rumeno

RO
EN

in defence of {avverbio}

volume_up
in defence of
volume_up
pentru {avv.} (în apărarea)
The French National Assembly rejects the European Defence Community Treaty.
Adunarea Naţională a Franţei respinge Tratatul Comunităţii Europene pentru Apărare.
This step is vital, in order to meet global challenges in the field of defence.
Primul pas este crucial pentru a înfrunta dificultăţile globale în domeniul apărării.
I would like to thank you specifically for your defence of freedom of religion.
Aș dori să vă mulțumesc în special pentru apărarea libertății de religie.

Esempi di utilizzo "in defence of" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe need to take small steps forward in the promotion and defence of these rights.
Trebuie să facem paşi mici în direcţia promovării şi apărării acestor drepturi.
EnglishWhat defence mechanisms and safeguards are there against aggressive exports?
Ce mecanism de apărare şi de protejare există împotriva exporturilor agresive?
EnglishThe best defence against contagion is the ring-fencing of our budgetary positions.
Cea mai bună apărare împotriva contagiunii este izolarea pozițiilor noastre bugetare.
EnglishYes, of course, we must support democracy and the defence of human rights.
Da, bineînţeles, trebuie să susţinem democraţia şi apărarea drepturilor omului.
EnglishThe ECB is and remains a bulwark in defence of the monetary union and the euro.
BCE este și va rămâne un bastion de apărare a uniunii monetare și a euro.
EnglishIt is worth saying this, in defence of the interests of the European consumer.
Acest lucru trebuie spus, în apărarea intereselor consumatorului european.
EnglishIn my country, there is a saying that attack is the best form of defence.
În ţara mea, există un proverb care spune că atacul este cea mai bună apărare.
EnglishOn the principle, there is no more to say; the passport is its own defence.
În principiu, nu ar mai fi nimic de spus; paşaportul se poate apăra singur.
EnglishThe new directive is tailor-made for defence and security procurement.
Noua directivă este adaptată achiziţiilor din domeniile apărării şi securităţii.
EnglishThe European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Agenţia Europeană de Apărare va dezvolta o capacitate de supraveghere militară din spaţiu.
EnglishThe second of these European values is the defence of democracy and freedoms.
Cea de-a doua dintre aceste valori europene este apărarea democrației și a libertăților.
EnglishOur actions in Libya will show the actual state of our security and defence policy.
Acțiunile noastre din Libia vor arăta starea reală a politicii de securitate și apărare.
EnglishThe Ministry of National Defence has a budget of EUR 6 billion, down 6.63%.
Ministerul Apărării Naţionale are un buget de 6 miliarde de euro, cu 6,63 % mai puţin.
EnglishNever forget the origins of this European Security and Defence Policy.
Nu uitaţi niciodată originile acestei politici europene de securitate şi apărare.
EnglishThe bottom line is that the internal market for defence-related products is not working.
Rezultatul este că piaţa internă a produselor din domeniul apărării nu funcţionează.
EnglishIt certainly has nothing to do with strengthening defence capabilities.
În mod cert, nu are nicio legătură cu consolidarea capacităţilor de apărare.
EnglishIt will assess its effectiveness, its speed, and respect for guarantees of defence.
Vor fi evaluate eficienţa şi rapiditatea sa, precum şi respectarea garanţiilor de apărare.
EnglishIt must continue to hold firm, very firm, in its tireless defence of freedom.
Acesta trebuie să fie în continuare ferm, foarte ferm, în apărarea neobosită a libertăţii.
EnglishWe must ensure that we have a real European defence service in the future.
Trebuie să ne asigurăm că pe viitor vom avea un serviciu european de apărare veritabil.
Englishimprove the EU's defence capabilities especially in the field of crisis management;
îmbunătăţirea capacităţilor de apărare ale UE, în special în domeniul gestionării crizelor;