"identical" traduzione rumeno

EN

"identical" in rumeno

EN identical
volume_up
{aggettivo}

identical (anche: same)
volume_up
identic {agg. m}
Apart from the two deletions, my draft report is identical to the first draft.
Cu excepţia acestor două alineate eliminate, proiectul meu de raport este identic cu primul proiect.
The result is identical in many areas to the proposal made by the Industry Committee.
Rezultatul este identic în numeroase domenii cu propunerea făcută de către Comisia pentru industrie.
Authorisations should only be withdrawn when the EU has negotiated a new agreement with an identical level of protection.
Autorizațiile ar trebui retrase numai în cazul în care UE a negociat un nou acord cu un nivel identic de protecție.
identical (anche: the same)
identical (anche: alike)
volume_up
aidoma {agg. m}
identical
volume_up
asemuit {agg. m}

Sinonimi (inglese) per "identical":

identical

Esempi di utilizzo "identical" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishCreate identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
Create identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
EnglishHere, however, an identical approach must be used for all the sides of the conflict.
În acest caz totuşi trebuie utilizată o abordare identică pentru toate părţile conflictului.
EnglishCreate identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
Crearea de conturi de utilizator identice pe toate computerele din grupul de lucru (recomandat).
EnglishCreate identical user accounts on all PCs in the workgroup (recommended).
Crearea de conturi de utilizator identice pe toate PC-urile din grupul de lucru (recomandat).
EnglishThis goal of this game is to find all the identical pictures before time runs out.
Scopul acestui joc este să găsiți toate perechile identice de imagini înainte de a se termina timpul.
EnglishThe names are often different despite the fact that the medicines contain identical substances.
Numele sunt adesea diferite în pofida faptului că medicamentele conţin substanţe identice.
EnglishHowever, I have the impression that in some cases both of these policies have identical objectives.
Cu toate acestea, am impresia că, în unele cazuri, ambele politici au obiective identice.
EnglishWhy return, one year later, with an almost identical resolution?
De ce să venim, un an mai târziu, cu o rezoluție aproape identică?
EnglishThe position of the Council and the Commission is identical on this.
Consiliul și Comisia au aceeași poziție în această privință.
EnglishThis situation is almost identical to the question of CO2 emissions that we have debated so often.
Situaţia este aproape identică cu problema emisiilor de CO2 pe care am dezbătut-o atât de des.
EnglishFourteen Member States have identical agreements with the US.
Paisprezece state membre au încheiat acorduri identice cu SUA.
EnglishSince both versions look identical, you need to know where to look.
execută o versiune de Windows pe 64 sau pe 32 de biți?
EnglishThey include an annex that is identical to the annex to the document we received on 10 March.
Printre acestea se numără o anexă care este identică cu anexa la documentul pe care l-am primit la 10 martie.
EnglishTherefore, the Commission's position is identical.
English‘Dolly’ is an identical copy of her ‘parent’.
EnglishFor example, My Company Portal has a language selection feature identical to the one for the Sign In application.
De exemplu, Portalul firmei mele are o caracteristică de selectare a limbii identică cu cea pentru Aplicație pentru sign in.
English. - Mr President, I will take both questions at the same time because they are almost identical.
membră a Comisiei.. - Dle președinte, voi răspunde în același timp la ambele întrebări, deoarece sunt aproape identice.
EnglishThis creates an identical copy of the picture in the Gallery, which you can preserve in its current form, or edit separately.
Astfel se creează o copie identică a imaginii din Galerie, care se poate păstra în forma curentă sau se poate edita separat.
EnglishIf the files are identical in both locations, Sync Center does nothing because the files are already in sync.
Dacă fișierele sunt identice în ambele amplasări, Centrul de sincronizare nu întreprinde nimic, deoarece fișierele sunt deja în sincronizare.
EnglishFor me, it is identical.