EN

girls' {aggettivo}

volume_up

Esempi di utilizzo "girls'" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn the world context, it is mostly women and girls who are affected - and men as well.
În contextul mondial, mai ales femeile şi fetele sunt afectate, dar şi bărbaţii.
EnglishIn addition, the age of girls being subjected to violence is steadily falling.
În plus, vârsta fetelor supuse violențelor e din ce în ce mai scăzută.
EnglishThe point was also made that we should have more information for young girls.
S-a afirmat, de asemenea, că ar trebui să avem mai multe informaţii pentru tinerele fete.
EnglishGirls no longer go to school and women are disappearing from the political scene.
Fetele nu mai merg la şcoală şi femeile dispar de pe scena politică.
EnglishI consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Consider că practica este discriminatorie contra acestor femei şi fete.
EnglishThese harmful traditional practices affect many girls and women in Europe on a daily basis.
Aceste practici tradiționale nocive afectează zilnic multe fete și femei din Europa.
EnglishIn Africa, many young women and girls are victims of war and rape.
În Africa, multe tinere şi fetiţe sunt victimele războiului şi ale violurilor.
EnglishIt is estimated that 8 000 girls fall victim to this every day.
Aproximativ 8 000 de fete cad victime acestei practici în fiecare zi.
EnglishWe also need to ensure that we have more women and girls going into the better paid professions.
Trebuie totodată să ne asigurăm că mai multe femei şi fete aleg profesii mai bine remunerate.
EnglishAt the same time, it says that 79% of the identified victims of trafficking are women and girls.
În acelaşi timp, spune că 79% dintre victimele identificate al traficului sunt femei şi copii.
EnglishEducation for women and girls must include knowledge of the rights to which they are entitled.
Educația pentru femei și fete trebuie să cuprindă cunoașterea drepturilor care le revin acestora.
EnglishEqually, we cannot force girls to take up technical studies.
În mod asemănător, nu putem forţa fetele să urmeze studii tehnice.
EnglishYet, in Europe, many women and young girls continue to live in the shadow of aggression or exploitation.
În Europa, multe femei şi tinere continuă să trăiască în umbra violenţei şi a exploatării.
EnglishIt is said that 35 million girls have been disposed of in this way.
Se spune că au fost întrerupte în acest fel 35 de milioane de sarcini în care fătul era de sex feminin.
EnglishWe met young women - girls - who were being married at ever younger ages in northern Kenya.
Am întâlnit femei tinere - fete - care erau căsătorite la vârste din ce în ce mai fragede în nordul Kenyei.
EnglishIt is a type of violence that determines the course of the lives and the situations of women and young girls.
Este un tip de violenţă care hotărăşte cursul vieţilor şi situaţia femeilor şi a tinerelor.
EnglishTherefore, today, young people, boys and girls, are not even safe within their own homes any more.
Prin urmare, astăzi, tinerii, băieţi şi fete, nu sunt în siguranţă nici măcar în propriile lor locuinţe.
EnglishToday we are thinking of the countless women and girls who suffer violence in war zones and areas of conflict.
Azi ne gândim la nenumărate femei şi fete care suferă din cauza violenţei în zone de conflict.
EnglishThis concerns some regions in particular, and certain social groups among women and girls.
Această situaţie este întâlnită în anumite regiuni în special şi în cazul anumitor grupuri sociale de femei şi fete.
EnglishThis is about providing support for women and girls who have been the victims of sexual violence.
Acest lucru se referă la furnizarea de sprijin pentru femeile și fetele care au fost victimele violenței sexuale.