"girl's" traduzione rumeno

EN

"girl's" in rumeno

EN

girl's {aggettivo}

volume_up

Traduzioni simili a "girl's" in rumeno

girl sostantivo
S sostantivo
Romanian
's interiezione
Romanian

Esempi di utilizzo "girl's" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTake the case of a Vietnamese girl helping her father with the gardening one day.
Să luam exemplul unei fete vietnameze care într-o zi îşi ajuta tatăl la grădinărit.
EnglishOne of them was Georgian in origin, about a girl whose name was Suliko.
Unul dintre ele era georgian la origini, despre o fată al cărei nume era Suliko.
EnglishIn the post-mortem, it was found that the girl had large quantities of earth in her lungs and her stomach.
În urma autopsiei s-a descoperit că tânăra avea foarte mult pământ în plămâni şi în stomac.
EnglishWe would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Dorim să anunţăm naşterea băieţelului/fetiţei noastre.
EnglishA young girl is on her way home after a trip to the cinema.
O tânără merge acasă după ce a fost la cinema.
EnglishThis afternoon, I met a little girl who was born in a Sri Lankan refugee camp and who is now in Europe.
În această după-amiază, am întâlnit o fetiţă care s-a născut într-un lagăr de refugiaţi din Sri Lanka şi care acum este în Europa.
EnglishThe awareness that a girl is studying engineering, and that she is brave enough to do so - that is what we have to promote in schools.
Trebuie să promovăm în şcoli faptul că şi fetele pot fi suficient de curajoase pentru a studia domeniul ingineriei.
EnglishA mother of a five-year-old girl who was shot in front of her eyes told me: 'How can I live with myself if there is no justice?'
Mama unei fetiţe de cinci ani care a fost împuşcată în faţa ei mi-a spus: "Cum să mă mai suport dacă nu există dreptate?”.
EnglishShe sold her own little girl.
EnglishIt is especially important to monitor, and act on, the gender dimension of poverty, violence and the needs of girl-children.
În special, este importantă monitorizarea şi acţionarea în domeniul dimensiunii de gen a sărăciei, violenţei şi a nevoilor copiilor de sex feminin.
EnglishThe girl, fearing for her life, had reported her fears to the police several times - unsuccessfully, because she was sent home each time.
Fata, temându-se pentru viaţa ei, a declarat acest lucru poliţiei de câteva ori, dar fără succes, fiindcă de fiecare dată a fost trimisă acasă.
EnglishThe father of the girl calmly admitted the deed to the police and said that he had buried her because the girl had befriended some boys.
Tatăl acesteia a recunoscut cu calm fapta în faţa poliţiei şi a afirmat că a îngropat-o pe fiica sa pentru că aceasta se împrietenise cu nişte băieţi.
EnglishMoreover, before reaching adulthood, women are young girls, and violence against a young girl will prevent her from enjoying life forever.
Să nu uităm că, înainte de a ajunge la maturitate, femeile sunt tinere fete, iar violenţa împotriva unei tinere fete îi va distruge acesteia viaţa pentru totdeauna.
EnglishIt is shocking that these two took the girl's life because she had been talking to boys, but the way in which this atrocity was carried out is even more shocking.
Este şocant că aceştia doi i-au luat viaţa fetei deoarece vorbise cu băieţi, dar felul în care această atrocitate a fost comisă este şi mai şocant.
EnglishEvery woman - every girl - needs to get a qualification, whatever their background, and they need access to a profession which will genuinely secure them a proper living.
Fiecare femeie - fiecare fată - are nevoie de o calificare, indiferent de mediul de provenienţă şi are nevoie de acces la o profesie care să îi asigure cu adevărat un trai decent.