"excuse" traduzione rumeno

EN

"excuse" in rumeno

volume_up
excuse {sostantivo}

EN excuse
volume_up
{sostantivo}

excuse (anche: apology, pretext)
However, that must not be an excuse for any lack of immediate action.
Totuşi, acest lucru nu trebuie să fie o scuză pentru orice lipsă de acţiune imediată.
There is no excuse; there is no possible justification.
Nu există nicio scuză; nu se poate invoca nicio justificare.
Realpolitik must not be an excuse for turning a blind eye.
Realpolitik nu trebuie să fie o scuză pentru a ne uita în cealaltă parte.
excuse (anche: forgiveness, pardon)
excuse (anche: pardon)

Esempi di utilizzo "excuse" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThat would provide an excuse for the negative elements not to make any effort.
Aceasta ar oferi o justificare pentru elementele negative de a nu face niciun efort.
EnglishEurope's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
Spiritul Europei este mai puternic decât structura publică - îmi cer scuze, juridică.
EnglishPlease excuse me, it is actually scheduled for Tuesday afternoon, at 15:00.
Vă rog să mă scuzați, aceasta este de fapt programată pentru marți după-amiază, la ora 15.00.
EnglishExcuse me if that seems a negligible factor at a time like this.
Îmi cer scuze dacă acesta pare un factor neglijabil în astfel de vremuri.
EnglishFor this reason, I would like to appeal to the European Union to stop using others as an excuse.
Din acest motiv, aş dori să fac apel la Uniunea Europeană să nu se mai scuze dând vina pe alţii.
EnglishMr Gauzès, whose convictions I know but whom I was not able to listen to, will certainly excuse me.
Dl Gauzès, a cărui convingere o cunosc, dar pe care nu am putut să o ascult, mă va ierta cu siguranţă.
EnglishIt has nothing to do with gaining time, or hiding anything, nor is it an excuse.
Nu are nimic de-a face cu o încercare de a câştiga timp, nici cu o dorinţă de a ascunde ceva, şi nici nu este un pretext.
EnglishJust so long as this is not being used as an excuse to override the choices of the consumer.
Însă nu doresc ca aceste sigle să fie folosite ca pretext pentru a nu ţine cont de opţiunilor consumatorilor.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, excuse me if I am not able to stay to hear the Commissioner's answer.
Dle preşedinte, stimaţi colegi, vă rog să mă scuzaţi dacă nu pot asista la răspunsul comisarului.
EnglishI oppose, however, politicising the matter and using it as an excuse to attack the Italian Government.
Mă opun totuși politizării subiectului și folosirea acestuia ca pretext pentru a ataca guvernul italian.
EnglishInstitutional uncertainty cannot be used as an excuse to delay the formation of the new Commission.
Incertitudinea instituţională nu poate fi folosită drept pretext pentru a întârzia constituirea noii Comisii.
EnglishYes, please excuse me, it was a slip of the tongue.
Da, vă rog să mă scuzaţi, a fost o greşeală de exprimare.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, please excuse me and accept my thanks for your patience.
Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, vă rog să mă scuzaţi şi să acceptaţi mulţumirile mele pentru răbdarea dumneavoastră.
EnglishThere can be no excuse for Member States, including new Member States, saying: 'Sorry, but we ran out of time.
Nu există scuze pentru statele membre, inclusiv statele membre noi, precum: "Ne pare rău, dar nu am mai avut timp.
EnglishIt would be tragic, suicidal even, if the crisis were used as an excuse for turning off the tap still further.
Ar fi o situaţie tragică, sinucigaşă chiar, dacă am folosi criza ca pretext pentru a impune şi mai multe limitări.
EnglishExcuse me, Mr De Rossa, you know that I have great respect and fondness for you, but we cannot reopen the debate.
Îmi cer scuze, dle De Rossa, știți că vă respect și vă simpatizez foarte mult, dar nu putem redeschide dezbaterea.
EnglishFighting in a just cause does not excuse actions which are universally considered to be wrong or acts of terrorism.
Lupta pentru o cauză dreaptă nu justifică acţiuni considerate în mod universal ca fiind greşite sau acte de terorism.
EnglishOtherwise, it would seem as if the difficult negotiations in the WTO are being used as an excuse for the lack of action.
Altfel, ar părea că negocierile dificile din OMC sunt folosite drept pretext pentru a justifica lipsa de acțiune.
EnglishExcuse me. We would like to order, please.
Nu vă supărați, am dori să comandăm, vă rog.
EnglishExcuse me Mr Kowal, but you have spoken for one minute and 44 seconds instead of your allotted minute.
Îmi cer scuze, domnule Kowal, dar aţi vorbit un minut şi 44 de secunde în loc de perioada de timp de un minut care v-a fost acordată.