"equal" traduzione rumeno

EN

"equal" in rumeno

volume_up
equal {sostantivo}
RO

EN equal
volume_up
{sostantivo}

equal (anche: match)
volume_up
potrivă {f} (pereche)

Sinonimi (inglese) per "equal":

equal

Esempi di utilizzo "equal" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe Treaty on the European Union states that every citizen of the Union is equal.
Tratatul privind Uniunea Europeană afirmă că toţi cetăţenii Uniunii sunt egali.
EnglishI would like to point out that equal partners must take equal responsibilities.
Aș dori să subliniez că partenerii egali trebuie să își asume responsabilități egale.
EnglishIn principle, they are supposed to work for equal development throughout Europe.
În principiu, trebuie să lucreze pentru o dezvoltare egală la nivelul întregii Europe.
EnglishWe also have to ensure that women are able to find employment and work on equal terms.
Trebuie să ne asigurăm, deci, că femeile îşi pot găsi de lucru în condiţii egale.
EnglishOne of these is also the achievement of equal opportunities for women and men.
Unul dintre ele este şi cel al realizării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
EnglishWe will not give up until equal competitive conditions have been established.
Nu vom renunţa până ce nu se vor stabili condiţii de concurenţă echitabile.
EnglishEqual opportunities, particularly equality for women, is another problem.
Egalitatea de şanse, în special egalitatea pentru femei, este o altă problemă.
EnglishIn that case, everyone will be equal before the law and we will be able to make savings.
În acest caz, toată lumea va fi egală în fața legii și vom putea face economii.
EnglishThe second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.
Al doilea este descentralizarea şi egalitatea de şanse pentru toate minorităţile de acolo.
EnglishIn fact, and as a matter of principle, all passengers must be equal before the law.
De fapt, în principiu, toţi călătorii trebuie să fie egali în faţa legii.
EnglishThe European Union must deliver a response equal to the seriousness of the crisis.
Uniunea Europeană trebuie să dea un răspuns pe măsura gravității crizei.
EnglishBe the first to capture a piece, and then force a series of equal captures.
Fiți primul care capturează o piesă, apoi forțați o serie de capturi egale.
EnglishOnly when we are on an equal footing will we be able to reach an agreement.
Vom putea ajunge la un acord numai dacă tratăm de pe poziții de egalitate.
EnglishWe shall try to prove equal to the task with which you are entrusting us.
Vom încerca să ne ridicăm la nivelul sarcinii cu care ne încredinţaţi acum.
EnglishIt has responsibilities as a State and it cannot be put on an equal footing with Hamas.
Îi revin anumite responsabilităţi ca stat şi nu poate fi pus pe acelaşi plan cu Hamas.
EnglishIt is deeply flawed to put tigers, polar bears, elephants and tuna on equal terms.
Este profund greşit să punem tigrii, urşii polari, elefanţii şi tonul în aceeaşi categorie.
EnglishI welcome the equal weighting given to the three sides of this triangle.
Apreciez importanţa egală acordată celor trei laturi ale acestui triunghi.
EnglishThis subject of equal treatment is the focus of Chapter III of the directive.
Acest subiect al egalității de tratament constituie obiectul capitolului III din directivă.
EnglishThe principle of equal pay for work of equal value must be implemented fully.
Principiul remunerării egale pentru aceeași muncă trebuie să fie pe deplin pus în aplicare.
EnglishThis is to give an equal chance to all fishermen in all countries of the European Union.
Astfel se poate da o şansă egală tuturor pescarilor din toate ţările Uniunii Europene.