"to endure" traduzione rumeno

EN

"to endure" in rumeno

EN to endure
volume_up
[endured|endured] {verbo}

to endure (anche: to abide, to bear, to undergo, to aby)
They are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
Sunt supăraţi pentru că nu mai pot îndura această situaţie.
These people are enduring really terrible suffering.
Aceşti oameni îndură suferinţe cumplite.
to endure
to endure (anche: to admit, to allow, to bear, to permit)
Human nature finds it harder to endure a victory than a defeat.
Firea umană suportă mai greu o victorie decât o înfrângere.
European dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
Producătorii europeni de produse lactate nu mai pot suporta pierderile generate de volatilitatea pe scară largă a preţurilor.
to endure (anche: to accept, to admit, to allow, to bear)
They are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
Sunt supăraţi pentru că nu mai pot îndura această situaţie.
These people are enduring really terrible suffering.
Aceşti oameni îndură suferinţe cumplite.
to endure (anche: to exist, to last)
volume_up
a exista {v.} (a dăinui)
to endure (anche: to go on, to hold out, to last)

Esempi di utilizzo "to endure" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThey are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
Sunt supăraţi pentru că nu mai pot îndura această situaţie.
EnglishWomen continue to endure discriminatory laws and deeply entrenched cultural inequality.
Femeile continuă să îndure legile discriminatorii și inegalitatea culturală profund înrădăcinată.
EnglishHuman nature finds it harder to endure a victory than a defeat.
Firea umană suportă mai greu o victorie decât o înfrângere.
EnglishHow much longer do people have to endure this cynical approach?
Cât mai trebuie să îndure oamenii această abordare cinică?
EnglishWe shall have to endure many years of very little competition.
Va trebui să suportăm mulţi ani de concurenţă deficitară.
EnglishIt is an understatement to say that Europe was not prepared to endure such a tragedy again, so soon.
E puţin spus că Europa nu era pregătită să facă faţă, din nou, unei asemenea tragedii, atât de curând.
EnglishEuropean dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
Producătorii europeni de produse lactate nu mai pot suporta pierderile generate de volatilitatea pe scară largă a preţurilor.
EnglishSince these countries lack reception facilities, many refugees have to endure unacceptable conditions.
Întrucât aceste țări nu dispun de posibilități de primire, mulți refugiați trebuie să suporte condiții inacceptabile.
EnglishYou occasionally have to endure criticism from this House, too. For this reason, some praise is perhaps also in order.
Uneori trebuie să suportați și criticile acestui plen, astfel că lauda poate fi și ea acceptată când și când.
EnglishThe internal market and foreign and security policy will not endure if there is no strong cultural base to support them.
Piața internă și politica externă și de securitate nu vor rezista fără o bază culturală puternică care să le susțină.
EnglishWe should keep this in mind when we take account of the torments women have to endure in armed conflicts.
Ar trebui să ținem cont de aceste aspecte când ne gândim la suferințele pe care femeile sunt nevoite să le îndure în situația unor conflicte armate.
EnglishJobs were lost, businesses went bankrupt and many of our citizens are still having to endure painful reforms.
S-au pierdut locuri de muncă, întreprinderile au dat faliment şi mulţi dintre cetăţenii noştri trebuie să îndure în continuare reforme dureroase.
EnglishI am not saying, incidentally, that they have done so deliberately, but to all intents and purposes the postponement will endure indefinitely.
Nu spun, printre altele, că au făcut acest lucru în mod intenţionat, dar, în fond, amânarea va dura la nesfârşit.
EnglishIndeed, it almost seems to be easier to achieve a victory than to endure it in such a way that it does not turn into a serious defeat'.
Într-adevăr, se pare că este mai ușor de obținut o victorie decât să o suporți astfel încât să nu se transforme într-o înfrângere gravă.”
EnglishWe also deplore the political conditions prisoners must endure, and Camp Ashraf has become the symbol of non-respect for human rights.
Deplângem totodată condiţiile politice pe care trebuie să le îndure prizonierii, iar tabăra Ashraf a devenit un simbol al nerespectării drepturilor omului.
EnglishLadies and gentlemen, the European Union can endure and develop only when it is guided by historical truth and respect for human rights.
Doamnelor şi domnilor, Uniunea Europeană poate dura şi se poate dezvolta doar atunci când este ghidată de adevărul istoric şi de respectul pentru drepturile omului.
EnglishFarmers are driven absolutely berserk by the amount of forms they have to fill in and the overbearing inspectorate they have to endure.
Fermierii sunt în mod absolut cuprinşi de furie de numărul de formulare pe care trebuie să le completeze şi de corpul de control arogant pe care trebuie să îl îndure.
EnglishIn fact, when the Treaty of Lisbon came into force on 1 December 2009, there were no expectations that it would have to endure amendments in the near future.
De fapt, atunci când Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, nu ne așteptam că va trebui să suporte modificări în viitorul apropiat.
EnglishMany working class women endure significant exploitation, through wage levels that are much lower than men's, for example, and precarious work.
Multe femei din clasa muncitoare sunt victimele unei exploatări importante, de exemplu sub forma unor niveluri salariale mult mai scăzute decât cele ale bărbaţilor şi a muncii precare.
EnglishNowhere has this tendency been more apparent than in the preposterous discussions we have been forced to endure over whether and when to appoint the President of the Commission.
Această tendinţă a fost evidentă mai ales în cadrul discuţiilor absurde pe care am fost nevoiţi să le suportăm în legătură cu numirea şi momentul numirii preşedintelui Comisiei.