"competition" traduzione rumeno

EN

"competition" in rumeno

EN

competition {sostantivo}

volume_up
The package strengthens competition and the protection of consumers in Europe.
Pachetul consolidează concurenţa şi protecţia consumatorilor în Europa.
There is even competition and it is not always useful competition.
Există chiar concurenţă, care nu este întotdeauna una utilă.
Unfair competition occurs, leading to inadequate functioning of the market.
Apare concurenţa neloială, care duce la funcţionarea inadecvată a pieţei.
competition (anche: contest)
The Commission's recipe of 'competition or crisis' unfortunately remains unchanged.
Din păcate, ideea Comisiei de "competiţie sau criză” rămâne neschimbată.
There is no competition on the rail passenger transport market in Belgium.
Nu există nicio competiţie pe piaţa transportului feroviar de călători în Belgia.
Tax competition, like every kind of competition, is good for the citizens and the markets.
Competiţia fiscală, ca orice alt tip de competiţie, este bună pentru cetăţeni şi pentru pieţe.
competition (anche: match, reunion, soiree, soirée)
competition (anche: contest, emulation)

Sinonimi (inglese) per "competition":

competition

Esempi di utilizzo "competition" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOnly then will it be possible to reduce distortions in international competition.
Doar atunci va fi posibilă reducerea denaturărilor concurenţei internaţionale.
EnglishIt is necessary to improve competition in the markets for medicines and energy.
Este necesară îmbunătăţirea concurenţei pe pieţele de medicamente şi energie.
EnglishThe issue of the Single Market is to ascertain where we can focus competition.
Problema pieței unice este de a stabili dacă ne putem concentra pe concurență.
EnglishMoreover, labelling will lead to increased competition among manufacturers.
În plus, etichetarea va duce la creşterea concurenţei în rândul producătorilor.
EnglishIf needed, the Commission will also use its competition powers in that matter.
Dacă va fi nevoie, Comisia îşi va folosi şi atribuţiile concurenţiale în acest sens.
EnglishSecondly, the principle of open competition in the European energy market.
În al doilea rând, principiul concurenţei deschise pe piaţa europeană de energie.
EnglishWe cannot allow competition to undermine the protection of workers' rights.
Nu putem permite concurenței să submineze protejarea drepturilor lucrătorilor.
EnglishIt also aims to minimise distortions of competition on the internal market.
De asemenea, vizează să reducă la minimum denaturarea concurenței pe piața internă.
EnglishDo you have any plans to further stimulate competition in the roaming sector?
Intenționați să stimulați în continuare concurența în sectorul roamingului?
EnglishThese policies are of vital importance in the context of global competition.
Aceste politici au o importanţă crucială în contextul concurenţei mondiale.
EnglishIs the Commission satisfied with competition levels between major oil companies?
Este mulțumită Comisia de nivelul competițional al principalelor companii petroliere?
EnglishWhen will the results of the architects' competition for the Rue de la Loi be announced?
Când se vor anunţa rezultatele concursului pentru arhitecţi pentru Rue de la Loi?
EnglishCommissioner, you talked in your presentation about distorting competition.
Dle comisar, în prezentarea dumneavoastră aţi vorbit despre denaturarea concurenţei.
EnglishThese lead to distortions of competition and weaken national undertakings.
Acestea conduc la distorsiuni ale concurenţei şi slăbesc întreprinderile naţionale.
EnglishThe EU was never intended to be about competition in wages and social dumping.
UE nu a fost niciodată menită să fie despre concurența salariilor și dumping-ul social.
EnglishThe European Union is about competition, but it is also about cohesion and solidarity.
Uniunea Europeană înseamnă competitivitate, dar şi coeziune şi solidaritate.
EnglishFirstly, that of presenting competition as an absolute and insurmountable dogma.
În primul rând, acela al prezentării concurenţei drept o dogmă absolută şi insurmontabilă.
EnglishWe have enormous amounts of competition to deal with, especially from Asia.
Trebuie să facem faţă unei competiţii enorme, care vine mai ales din Asia.
EnglishIt is good that we make these annual assessments of competition policy.
Este bine că realizăm aceste evaluări anuale ale politicii în domeniul concurenţei.
EnglishThis opens the floodgates to unfair competition against public banks in Germany.
Acest fapt lasă cale liberă unei competiţii neloiale împotriva băncilor publice din Germania.